Tilbage til oversigten

Farligt affald fra virksomheder - anmeld

Virksomheder skal anmelde farligt affald til Slagelse Kommune uanset mængden af det farlige affald. Du kan anmelde her.

Hav dette parat

  • Oplysninger på anmelder
  • Oplysninger om affaldet, fx type emballering, mængde pr. år eller kg

Det tager cirka 6 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

  1. Tryk på Start selvbetjening
  2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger