Tilbage til oversigten

Førtidspension - samtykke

Her kan du give dit samtykke til videregivelse af oplysninger om tilkendelse eller forhøjelse af førtidspension.

Du kan sende dit samtykke digitalt enten ved at logge ind med din NemID eller ved manuelt login.

Hav dette parat

 • Dit cpr.nr. eller din NemID

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening"
 2. Vælg "NemLog-in" eller "Manuelt login"
 3. Følg vejledning på skærmen
 4. Afslut ved at underskrive

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem behandler min sag om førtidspension?

  Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Hvis du vil søge førtidspension, skal du henvende til Jobcentret.

  Det er udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

   

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente en afgørelse i min sag om førtidspension?

  Du kan forvente en afgørelse i din sag om førtidspension inden 3 måneder efter at sagen er rejst i henhold til Lov om Social Pension.

  Fristen er den samme uanset om du selv søger førtidspension eller om sagen indstilles fra Jobcentret. 

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis min situation ændrer sig?

  Du skal give besked til Udbetaling Danmark, hvis:

  • Din samlivsstatus ændres, fx hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever.
  • Du flytter.
  • Din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får afkast af formuen.
  • Der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster
  • Der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.

  Du skal også give besked til Udbetaling Danmark, hvis du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz - dog ikke Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.

 • Hvor lang går der før jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud om ansættelse med løntilskud, når jeg er førtidspensionist?

  Som førtidspensionist kan du forvente afgørelse af tilbud om ansættelse med løntilskud jf. § 51 inden for 2 måneder.

 • Hvordan beregner jeg min førtidspension?

  Det er Udbetaling Danmark, som beregner din pension.

  Du kan læse mere om hvordan på borger.dk