Tilbage til oversigten

Forbrugsgoder som hjælpemidler - søg om

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, men som i nogle tilfælde kan fungere som et hjælpemiddel. Det kan f.eks. være et trehjulet el-køretøj.

For at få støtte til køb af et forbrugsgode, skal du have en varig funktionsnedsættelse, og forbrugsgodet skal gøre din hverdag væsentligt lettere.

Hav dette parat

 • Det vil lette behandlingen af din ansøgning, hvis du har lægeoplysninger fra sygehuset eller din egen læge. Hvis du ikke har oplysningerne, indhenter vi dem.
 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar de afklarende spørgsmål
 4. Sæt flueben i ''Log på med NemID' og 'Accepter vilkår'
 5. Log ind med dit NemID
 6. Besvar spørgsmålene i ansøgningen
 7. Signer ansøgningen med dit NemID

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilken lovgivning bevilges forbrugsgoder?
 • Hvem vedligeholder og reparerer mit forbrugsgode?

  Hvis du har fået bevilget dit forbrugsgode med 50% tilskud, er dette efterfølgende din ejendom. Dette betyder, at du selv skal stå for al vedligeholdelse, reparationer samt udskiftning af forbrugsgodet. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at anskaffe forbrugsgodet.

  Hvis du låner et forbrugsgode af os, tager vi os af eventuelle reparationer. Almindelig, daglig vedligehold skal du selv stå for. Dette er blandt andet udskiftning af dæk og slanger, udskiftning af pærer og lygteglas, smøring og efterspænding af bevægelige dele.

 • Hvilke betingelser er der for at få støtte til et forbrugsgode?
  • Du har en varig funktionsnedsættelse
  • Forbrugsgodet vil gøre din hverdag væsentlig lettere eller er en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv
  • Forbrugsgodet koster mere end 500 kr.
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om forbrugsgoder?

  Ansøgninger om forbrugsgoder behandles inden for 65 hverdage.

 • Hvor stort tilskud kan jeg få til at købe et forbrugsgode?

  Vi giver almindeligvis et tilskud på 50 % af den gennemsnitspris, som forbrugsgodet koster.

  I de tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan du låne forbrugsgodet af os.

 • I hvilke tilfælde kan jeg ikke søge om forbrugsgode?

  Du kan læse mere om i hvilke tilfælde du ikke kan søge om hjælpemidler på denne side: