Tilbage til oversigten

Genbrugshjælpemidler - søg om

Du kan få et hjælpemiddel, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og vi vurderer, at hjælpemidlet vil gøre din hverdag væsentligt lettere.

Du kan også søge om hjælpemidler til dit barn.

Hav dette parat

 • Det vil lette behandlingen af din ansøgning, hvis du har lægeoplysninger fra sygehuset eller din egen læge. Hvis du ikke har oplysningerne, indhenter vi dem.
 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID

Hvis du ikke har NemID

 • Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og ikke har NemID, kan du ringe på tlf. 58 57 45 00 (i åbningstiden) og blive vejledt.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar de afklarende spørgsmål
 4. Sæt flueben i ''Log på med NemID' og 'Accepter vilkår'
 5. Log ind med dit NemID
 6. Besvar spørgsmålene i ansøgningen
 7. Signer ansøgningen med dit NemID
 8. Ring på tlf. 58 57 45 00 (i åbningstiden) hvis du har brug for hjælp

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilken lovgivning bevilges hjælpemidler?

  Hjælpemidler bevilges efter Lov om social service:

  • § 112 Kropsbårne hjælpemidler (f.eks. diabetes-materialer, kompressionsstrømper, inkontinens, parykker, katetre, bleer)
  • § 112 Genbrugshjælpemidler (f.eks. kørestol, rollator, badebænk)
  • § 113 Forbrugsgoder
  • § 114 Handicapbiler
  • § 116 Boligindretning

   

  Hvis du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset har brug for hjælpemidler for en kortere periode, skal du kontakte et af sygehusene i Region Sjælland.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr. min ansøgning om hjælpemiddel?

  Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger. Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget.

  Hvis du ikke får medhold i din klage, bliver den sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 • Hvem skal vedligeholde og reparere mit hjælpemiddel?

  Hvis du får et hjælpemiddel bevilget, tager hjælpemiddelafdelingen sig af eventuelle reparationer. Du er selv ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel f.eks. udgift til el-forbrug. Med daglig drift og vedligeholdelse menes f.eks. udskiftning af dæk og slanger, udskiftning af pærer og lygteglas, smøring og efterspænding af bevægelige dele, renholdelse og så videre.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på akutte ansøgninger om hjælpemidler?

  Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter vi og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage. Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage, men der kan være forhold, der gør, at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme:

  • Vi skal tage højde for en særlig indretning
  • Vi skal indhente flere lægelige oplysninger
  • Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling

  Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation.

  Hjælpemidler, hvor ansøgningerne behandles akut:

  • Bleer
  • Katetre
  • Stomimaterialer
  • Diabetesmaterialer
  • Hjælpemidler der skal sikre, at borgeren kan få den nødvendige pleje
  • Hjælpemidler mod tryksår
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler?

  Ved ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler træffer vi en afgørelse inden for 20 hverdage, hvis der er lægelig dokumentation for den varige lidelse. Tidspunktet for levering af hjælpemidlet afhænger af leverandøren.

  Eksempler på hjælpemidler der betragtes som ikke akutte:

  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj
  • Fodindlæg
  • Parykker
  • Brystproteser
  • Korsetter
  • Arm- og benproteser
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på informationsteknologiske hjælpemidler?

  Sagsbehandlingstiden er op til 65 hverdage.

 • Kan jeg få betalt kørsel i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel?

  Du kan få betalt kørsel til nærmeste leverandør, når du får bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Det sker, når den samlede udgift med det billigste forsvarlige transportmiddel er mere end 60 kr. Beløbet er dog 25 kr. for personer, der modtager pension.

  Hvis du bruger en alternativ leverandør, er vi højst forpligtet til at betale for kørsel til det sted, hvor du efter vores sædvanlige praksis ville have fået udleveret hjælpemidlet.

  Kørsel bevilges efter Servicelovens § 112, stk. 3.