Tilbage til oversigten

Helbredstillæg - ansøgning for pårørende

Hvis du som pårørende eller nærtstående vil søge om helbredstillæg på vegne af en anden person, kan du benytte denne selvbetjeningsløsning.

Du skal have en fuldmagt fra personen som du søger for. Fuldmagten skal kunne fremvises til kommunen på forlangende. Du kan evt. vedhæfte fuldmagten, når du udfylder ansøgningen.

Fuldmagten kan du finde her (nyt vindue)

Du vil undervejs i forløbet have adgang til hjælp/vejledning.

Når du er færdig med forløbet, sendes ansøgningen til os, og du modtager en kvittering i din digitale postkasse.

Hav dette parat

 • Dit NemID
 • Evt. fuldmagt fra personen, som du søger for
 • Personlige oplysninger om personen og evt. ægtefælle/samlever
 • Oplysninger om personens evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark"
 • Oplysninger om personens og evt. ægtefælles likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer)

Det tager ca. 15-20 min.

 

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på - Start selvbetjening
 2. Vælg Næste
 3. Vælg - Log på med NemID og sæt hak i - Accepter vilkår
 4. Klik Fortsæt
 5. Log ind med din NemID
 6. Udfyld punkterne undervejs på de enkelte sider
 7. På siden - Vedhæft fuldmagt - kan du evt. vedhæfte fuldmagten
 8. På siden sammendrag: Hak af nederst ved - Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte...
 9. Underskriv med din NemID
 10. Du får nu en kvittering

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening?

  Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene, hvor du bliver undtaget for digital selvbetjening og får udleveret en papir blanket.

 • Hvornår kan jeg forvente at min ansøgning om helbredstillæg er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.