Tilbage til oversigten

Helbredstillæg (udvidet) - ansøgning for pårørende

Hvis du som pårørende eller nærtstående vil søge om udvidet helbredstillæg (tandproteser, briller eller forbehandling), på vegne af en anden person, kan de benytte denne selvbetjening.

Du skal have en fuldmagt fra personen, som du søger for, og du skal vedhæfte fuldmagten, når du udfylder ansøgningen.

Fuldmagten kan du finde her (nyt vindue).

Du vil undervejs i forløbet have adgang til hjælp/vejledning.

Bemærk: Det er vigtigt at personen du søger for, har en afgørelse fra kommunen inden behandlingen startes.

Når du er færdig med forløbet, sendes ansøgningen til os, og du modtager en kvittering i din digitale postkasse.

Hav dette parat:

 • Dit NemID
 • Fuldmagt fra personen, som du søger for
 • Personlige oplysninger om personen og evt. ægtefælle/samlever
 • Oplysninger om personens evt. medlemskab af Sygeforsikring "danmark"
 • Oplysninger om personens og evt. ægtefælles likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer)

Det tager ca. 15-20 min.

 

 

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på - Start selvbetjening
 2. Vælg - Næste
 3. Vælg - Log på med NemID og sæt hak i - Accepter vilkår
 4. Klik Fortsæt
 5. Log ind med din NemID
 6. Udfyld punkterne undervejs på de enkelte sider
 7. På siden - Vedhæft fuldmagt - skal du vedhæfte fuldmagten
 8. På siden sammendrag: Hak af nederst ved - Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte.....
 9. Underskriv med din NemID
 10. Du får nu en kvittering i din digitale postkasse

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening?

  Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene, hvor du bliver undtaget for digital selvbetjening og får udleveret en papir blanket.

 • Hvornår kan jeg forvente at min ansøgning om helbredstillæg er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.