Tilbage til oversigten

Hjælp til forsørgelse - søg om

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 år og ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie.

Du skal søge digitalt via denne selvbetjening.

Det tager ca. 20 - 30 min. at gennemføre selvbetjeningen. De indtastede informationer gemmes automatisk i en kladde. Det betyder at du kan afbryde ansøgningsforløbet, og senere tilgå siden og genoptage ansøgningen.

Undervejs i selvbetjeningsforløbet, vil du blive bedt om at vedhæfte forskellige former for dokumentation afhængig af din situation (fx lønsedler og/eller dokumentation for dine boligudgifter). Hvis du er gift, skal du også angive informationer om din ægtefælle.

Se vejledning som du kan åbne og have liggende imens du søger:

Hav dette parat

 • Din NemID
 • Dokumentation for dine indtægter/udgifter i digital udgave
 • Oplysninger om din eventuelle ægtefælle

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening" i rød boks
 2. Log ind med NemID
 3. Vælg ”Søg økonomisk hjælp” på den forsiden du kommer frem til
 4. Vælg ”Hjælp til forsørgelse”
 5. Læs introduktionen under ”Før du begynder”
 6. Klik på ”Start ny ansøgning”
 7. Følg vejledningen på skærmen og udfyld ansøgningen undervejs
 8. Vedhæft dokumentation hvor du bliver bedt om det
 9. Slut af med ”Godkend og send”
 10. Kvitteringen sendes automatisk til din digitale postkasse

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad er en forudsigelig udgift?

  En forudsigelig udgift kan være mange forskellige typer af udgifter.

  Forudsigelige udgifter kan for  eksempel være:

  • boligindskud - ved flytning til anden bolig
  • flyttehjælp - ved flytning til anden bolig
  • almindelig udskiftning af køleskab og andre anskaffelser til husholdningen
  • fødsel, dåb og konfirmation

  anses normalt for at være forudsigelige udgifter, som det forventes, at du sparer op til.

 • Hvad er en ændring i dine forhold?

  En ændring i dine forhold kan for eksempel være:

  • Arbejdsløshed
  • Sygdom
  • Graviditet/fødsel/barsel
  • Tab af forsørger
 • Hvor lang tid går der før jeg kan forvente min sag om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

 • Hvor lang tid går der før jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud, når jeg er under 18 år?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud om virksomhedspraktik for under 18 år jf. § 50a inden for 14 dage.

 • Hvor lang tid går der inden jeg kan forvente afgørelse af tilbud hos anden aktør?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud hos anden aktør jf. § 73c inden for en måned.

 • Hvor lang tid går der inden jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud ved selvvalgt uddannelse?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud ved selvvalgt uddannelse jf. § 73b inden for 14 dage. 

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente at min sag om kontanthjælp er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.