Tilbage til oversigten

Hjælpemidler Kropsbårne - søg på egne vegne

Du kan få et kropsbåret hjælpemiddel, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og kommunen vurderer at hjælpemidlet vil gøre din hverdag væsentligt lettere.

Du kan også søge om hjælpemidler til dit barn.

Hav dette parat

 • Lægeoplysninger fra læge eller sygehus - ikke obligatorisk men vil lette sagsbehandlingen
 • Dit NemID

Når du udfylder selvbetjeningsforløbet, vil du i venstre menu kunne følge, hvor langt du er nået. Inden du underskriver og sender selvbetjeningsforløbet, får du mulighed for at læse et resume af det udfyldte forløb. Kvittering for det indsendte forløb bliver sendt til din digitale postkasse.

Hvis du ikke har NemID

 • Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og ikke har NemID, kan du måske få en pårørende til at søge for dig. Din pårørende skal så bruge den løsning, der hedder "Søg på vegne af". Hvis du har brug for hjælp, kan du ringe på tlf. 58 57 45 00 (i åbningstiden) og blive vejledt.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find dit NemID frem
 2. Tryk på "Start selvbetjening"
 3. Sæt flueben i "Log på med NemID og "Accepter Vilkår"
 4. Log ind med dit NemID
 5. Besvar spørgsmålene i ansøgningen
 6. Rød * (stjerne) betyder, at spørgsmålet SKAL besvares
 7. Underskriv ansøgningen med dit NemID
 8. Ring på tlf. 58 57 45 00 (i åbningstiden), hvis du brug for hjælp

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • I hvilke tilfælde kan jeg ikke søge om hjælpemiddel?
  • Du kan ikke få bevilget et hjælpemiddel (f.eks. en kørestol), som du kun har brug for i forbindelse med ferie- og weekendophold. Du kan leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, men det er noget, du selv skal stå for.

  • Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.

  • Har du et midlertidigt behov for et personligt hjælpemiddel i forbindelse med behandling/træning, skal du kontakte hospitalet eller egen læge.

  • Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (nyt vindue).

  • Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation), skal du kontakte Patienterstatningen (nyt vindue).