Tilbage til oversigten

Hjælpemidler Kropsbårne - søg på vegne af

Du kan få et kropsbåret hjælpemiddel, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og kommunen vurderer at hjælpemidlet vil gøre din hverdag væsentligt lettere.

Du skal bruge denne ansøgning, hvis du vil søge på vegne af andre, fx til dit barn.

Hav dette parat

 • Lægeoplysninger fra læge eller sygehus - ikke obligatorisk men vil lette sagsbehandlingen
 • CPR-nummer på den person, som du søger for
 • Fuldmagt fra den person, du søger for (vil lette sagsbehandlingen)
 • Dit NemID (du skal bruge dit eget NemID, selvom du søger på vegne af en anden)

Når du udfylder selvbetjeningsforløbet, vil du i venstre menu kunne følge, hvor langt du er nået. Inden du underskriver og sender selvbetjeningsforløbet, får du mulighed for at læse et resume af det udfyldte forløb. Kvittering for det indsendte forløb bliver sendt til din digitale postkasse.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find dit NemID frem
 2. Tryk på "Start selvbetjening"
 3. Sæt flueben i "Log på med NemID og Accepter vilkår"
 4. Log ind med dit NemID
 5. Besvar spørgsmålene i ansøgningen
 6. Rød * (stjerne) betyder, at spørgsmålet SKAL besvares
 7. Underskriv afsøgningen med dit NemID
 8. Ring på tlf. 58 57 45 00 (i åbningstiden), hvis du har brug for hjælp

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilken lovgivning bevilges personlige hjælpemidler?
 • Hvor kan jeg få råd og vejledning om inkontinens?

  Du kan få rådgivning, vejledning og udredning af kontinenssygeplejerske og specialuddannet uroterapeut:

  • Kontinenssygeplejerskerne
   Tlf. 58 57 32 53 eller 58 57 44 39
   Hverdage kl. 8.15-9

  Du kan træffe kontinenssygeplejersken efter aftale på klinikkerne:

  • Aktivitetscenteret Midgård
   Skolegade 8
   4200 Slagelse
   Mandag og onsdag, kl. 10.30–14
    
  • Plejecenteret Antvorskov
   Antvorskov Alle 1
   4200 Slagelse
   Tirsdag kl. 10.30–14

  • Sygeplejeklinikken
   Teglværksparken 50
   4220 Korsør
   Hverdage kl. 13–15                    

  Hjemmebesøg

  Kontinenssygeplejersken kan i nogle tilfælde komme  på hjemmebesøg.

  Fysioterapeutisk undersøgelse og træning

  • Fysioterapeutisk undersøgelse og træning foregår primært i:
   Sundhed og Træning
   Grønningen 3
   4200 Slagelse

  Vil du vide mere?

   

 • Hvor kan jeg hente og aflevere kanylebokse?

  Du kan hente og aflevere kanylebokse på:

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på personlige hjælpemidler?

  Sagsbehandlingstid på akutte ansøgninger

  Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage. Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage, men der kan være forhold, der gør, at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme:

  • Vi skal tage højde for en særlig indretning
  • Vi skal indhente flere lægelige oplysninger
  • Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling

  Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation.

  Hjælpemidler, hvor ansøgningerne behandles akut:

  • Bleer
  • Katetre
  • Stomimaterialer
  • Diabetesmaterialer
  • Hjælpemidler der skal sikre, at borgeren kan få den nødvendige pleje
  • Hjælpemidler mod tryksår

  Sagsbehandlingstid på ikke akutte ansøgninger

  Ved ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler træffer vi en afgørelse inden for 20 hverdage, hvis der er lægelig dokumentation for den varige lidelse. Tidspunktet for levering af hjælpemidlet afhænger af leverandøren.

  Eksempler på hjælpemidler der betragtes som ikke akutte:

  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj
  • Fodindlæg
  • Parykker
  • Brystproteser
  • Korsetter
  • Arm- og benproteser
 • Kan jeg frit vælge leverandør af et personligt hjælpemiddel?

  Vi har indgået aftale om levering af en række personlige hjælpemidler. Det betyder, at du kan få dit personlige hjælpemiddel uden omkostninger, hvis du vælger at benytte vores leverandør. Det gælder dog ikke ortopædisk fodtøj, hvor du skal betale en del af beløbet selv.

  Du har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal være opmærksom på, at der måske vil være en egenbetaling.