Tilbage til oversigten

Hjælpepulje på kultur- og fritidsområdet - søg tilskud

Her kan godkendte folkeoplysende foreninger, kulturaktører, uddannelsesinstitutioner og arrangører af lokale events søge om dækning af dokumenteret nettotab som følge af coronakrisen.

Det er en forudsætning, at de aktiviteter, som ansøger varetager, er aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, og at der ikke også varetages kommercielle aktiviteter, som kræver øremærkning af støtten.

Hvad skal din ansøgning indeholde

I din ansøgning skal der indgå en overordnet beregning af jeres forventede nettotab (fald i nettoindtægt) som følge af COVID-19 restriktionerne. Beregningen skal tage udgangspunkt i sidste års regnskab samt jeres budget for 2020 og indeholde:

  • Oversigt over mistede indtægter
  • Fratrukket evt. sparede ikke-afholdte udgifter 
  • Sammenholdt med de budgetterede indtægter for året

Hvad skal du vedhæfte?

  • Årsregnskab for 2019
  • Budget for 2020  

Kvittering

Din ansøgning er først modtaget, når du modtager en kvittering på skærmen og på din mail. Hvis du ikke modtager en kvittering, så kontakt os straks på mailen fritid@slagelse.dk.

Hjælpepakke til kultur- og fritidsområdet - ansøg

Sådan gør du:

  1. Tryk på pilen i den røde boks for at starte
  2. Udfyld formularen på siden - husk at alle felter med rød stjerne skal udfyldes
  3. Vedhæft regnskab for 2019 og budget for 2020
  4. Tryk send
  5. Når du har sendt, modtager du en kvittering på skærmen og på din mail