Tilbage til oversigten

Hjælpepulje på kultur- og fritidsområdet - søg tilskud

Her kan godkendte folkeoplysende foreninger, kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, forsamlingshuse, arrangører af lokale events, turismeaktører eller lignende søge om dækning af dokumenteret nettotab som følge af Coronakrisen.

Med nettotab menes udgifter, som I pga. Coronakrisen mangler indtægter til at kunne dække, og hvis dækning er nødvendig for jeres overlevelse som forening, kulturaktør, uddannelsesinstitution, forsamlingshus, turismeaktør, event mv. 

Der kan søges om hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af Corona-krisen opstået i perioden 1. september 2020 til 31. marts 2021.

Det er en forudsætning, at de aktiviteter, som I varetager, er aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, og at der således ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Det er desuden en forudsætning, at I forsøger at få jeres tab dækket via relevante statslige hjælpepuljer. Dokumentation herfor skal indsendes. 

Hvad skal du vedhæfte?

  • Årsregnskab for 2019 og evt. for 2020
  • Budget for 2020 og 2021
  • Evt. udgiftsbilag  
  • Evt. ansøgning til statslig hjælpepulje
  • Evt. afgørelse fra statslig hjælpepulje

Kvittering

Din ansøgning er først modtaget, når du modtager en kvittering på skærmen og på din mail. Hvis du ikke modtager en kvittering, så kontakt os straks på mailen fritid@slagelse.dk.

Hjælpepakke til kultur- og fritidsområdet - ansøg

Sådan gør du:

  1. Tryk på pilen i den røde boks for at starte
  2. Udfyld formularen på siden - husk at alle felter med rød stjerne skal udfyldes
  3. Vedhæft regnskab, budget, evt. udgiftsbilag samt dokumentation for ansøgning til statslig hjælpepulje
  4. Tryk send
  5. Når du har sendt, modtager du en kvittering på skærmen og på din mail