Tilbage til oversigten

Jordflytning - anmeld

Du skal anmelde jordflytning til kommunen. Det gør du via hjemmesiden JordWeb.dk. Der kan du også oprette dig som kunde, se alle godkendte modtageanlæg og få mere vejledning.

Du skal bruge JordWeb.dk, uanset om du er privatperson eller anmelder som virksomhed.

Hav dette parat som virksomhed

 • Log ind informationer - hvis du allerede er oprettet
 • Navn på virksomhed og adresse
 • E-mailadresse til virksomheden
 • CVR-nummer
 • Navn på kontaktperson

Hav dette parat som privatperson

 • Navn på anmelder
 • Adresse
 • E-mailadresse

 

Det tager cirka 10-15 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. På jordWeb.dk finder du yderligere hjælp og vejledning

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilke kriterier er områdeklassificeringen foretaget?

  Slagelse Kommune har opstillet en række kriterier for, hvornår et område kan inddrages eller tages ud af områdeklassificeringen. Et kriterium er f.eks., at nyere udstykninger tages ud og gamle industriområder inddrages.

  Du kan læse om alle kriterierne i "Regulativ for områdeklassificering" under

 • Er min ejendom omfattet af områdeklassificering?

  På Danmarks Miljøportal kan du tjekke om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

  Du kan også se områdeklassificeringen i regulativet for områdeklasseficering under

   

 • Falder mit hus i værdi, hvis det ligger i et områdeklassificeret område?

  Der er ikke grund til at forvente, at dit hus falder i værdi. Alle grunde i samme byområde er nemlig som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

  Der er altså tale om, at et stort område deler det samme vilkår om at være lettere forurenet.

  Når det er sagt, råder markedskræfterne.

 • Hvad bør vi selv gøre for at sikre legepladsen?

  I bør arbejde på at mindske antallet af steder, hvor børn kommer i direkte kontakt med lettere forurenet jord. Jorden kan fx tilsås med græs eller dækkes med fx fliser eller ny jord. Læg desuden fast bund i jeres sandkasser.

 • Hvad er symptomerne på bly- og tjæreforgiftning?

  Umiddelbart er der ingen symptomer fra påvirkning med forurenet jord. I lettere forurenet jord er der tale om meget små koncentrationer og derfor svag påvirkning.

  Børn er dog særligt følsomme, og der er derfor god grund til at tage særlige hensyn. Især fordi undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem et forhøjet blyindhold i blodet og vanskeligheder med koncentration, sprog og indlæring. Tjærestoffer kan fremkalde kræft.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ved, om min køkkenhave er lettere forurenet?

  Du kan godt vælge selv at få undersøgt jorden på din grund. Men som regel kan det bedre betale sig at bygge højbede med ren jord.

 • Hvem skal betale for analysen af jord, der flyttes?

  Grundejeren skal betale for analysen af jorden.