Tilbage til oversigten

Jordvarmeanlæg - lave nyt, sløjfe eller ændre

Hvis du vil etablere, sløjfe eller ændre et jordvarmeanlæg, skal du først søge om tilladelse. Du kan søge her.

Hav dette parat

 • NemID eller NemID Medarbejdersignatur
 • Adresse på anlægget + matrikelnummer
 • Navn og kontaktoplysninger på ejer
 • Tegning af anlægget (skal vedhæftes digitalt)
 • Anlæggets grundareal
 • Fuldmagt fra grundejer, hvis jordvarmeanlæggets bygherre ikke ejer hele den grund, som anlægget placeres på
 • Dokumentation for deklarationer på ejendommen, hvis der er tinglyst deklarationer
 • Dokumentation for varmeslangers lovlighed

  Ansøger du om tilladelse til etablering af et horisontalt anlæg, og er varmeslangerne ikke af én af følgende typer herunder, skal du vedhæfte dokumentation for, at de overholder krav i Jordvarmebekendtgørelsens §12

  - PE40,SDR11 mærket SBC eller EN 13244
  - PE80, SDR17 mærket SBC eller EN 13244

 • Tilladelse fra nabo, hvis der søges om tilladelse til etablere et horisontalt anlæg, og der skal placeres varmeslanger mindre end 0,6 m fra naboskel

Det tager cirka 15 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Log ind med din NemID
 3. Følg instrukserne for Byg og Miljø

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.