Tilbage til oversigten

Landbrugs-, fiskeri- og skovbrugsbyggeri i landzone - anmeld

Alle nye landbrugsbygninger skal anmeldes til kommunen jf. Planlovens § 38, stk. 2. Vi svarer på din anmeldelse indenfor to uger. Du kan anmelde her.

Bemærk at landbrugsbygninger stadig kræver byggetilladelse, og byggeriet må først opføres, når der er givet byggetilladelse. Du søger byggetilladelse særskilt via Byg og Miljø:

Hav dette parat

 • Oplysninger på anmelderen
 • Oplysninger på ejer af bygningen
 • Oplysninger om ejendommen (adresse, matrikelnummer, ejerlav og ejendomsnummer)
 • CVR-nr. på virksomhed eller landbrug
 • Oplysninger om bygningens anvendelse og størrelse
 • Oplysninger på landbrugsdriften (størrelse på ejendom, produktion mv.)
 • Oplysninger på samlet drift (størrelse i ha mv.)
 • Nødvendigt tegningsmateriale (fx situationsplan, plantegning mm.)

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Send - du får en kvittering på e-mail