Tilbage til oversigten

Ledighedsydelse under ferie - søg

Du kan søge om ledighedsydelse under ferie hvis du er ansat i fleksjob og ikke får løn under ferie.

Du skal søge digitalt via selvbetjening på denne side.

Det tager ca. 5-10 min. at gennemføre selvbetjeningen. De indtastede informationer gemmes automatisk i en kladde. Det betyder at du kan afbryde ansøgningsforløbet, og senere tilgå siden og genoptage ansøgningen.

Undervejs i selvbetjeningsforløbet, vil du blive bedt om at vedhæfte diverse dokumentation (evt. feriekort samt bekræftelse fra din arbejdsgiver). Har du ingen dokumentation fra din arbejdsgiver, får du mulighed for at hente en formular undervejs, som skal printes og udfyldes af arbejdsgiver.

Se vejledning som du kan åbne og have liggende imens du søger:

Hav dette parat

 • Din NemID (hvis du har dette)
 • Dokumentationen for evt. tidligere afholdt ferie (fx feriekort) i digital udgave
 • Bekræftelse fra din arbejdsgiver (eller print blanket undervejs) i digital udgave

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening" i rød boks
 2. Log ind med NemID
 3. Vælg ”Søg økonomisk hjælp” på den forsiden du kommer frem til
 4. Vælg ”Ledighedsydelse under ferie”
 5. Læs introduktionen under ”Før du begynder”
 6. Klik på ”Start ny ansøgning”
 7. Følg vejledningen på skærmen og udfyld ansøgningen undervejs
 8. Vedhæft dokumentation hvor du bliver bedt om det
 9. Slut af med ”Godkend og send”
 10. Kvitteringen sendes automatisk til din digitale postkasse

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem kan få et ressourceforløb

  Ressourceforløb er målrettet borgere med komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Det er en betingelse, at borgerens problemer ikke har kunnet løses gennem de almindelige bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, ligesom det er en betingelse, at der er behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

  Det er yderligere en betingelse, at borgeren igennem længere tid har modtaget offentlig forsørgelse eller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er også en betingelse, at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats før, der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

  Som udgangspunkt kan borgere under 40 år ikke tilkendes førtidspension. I stedet skal de tilbydes et ressourceforløb. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et ressourceforløb.

 • Hvornår får jeg min ledighedsydelse?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger efter Rådgivning og Udbetaling har modtaget besked herom fra Jobcentret. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.