Tilbage til oversigten

Ledsagelse - ansøg om

Ledsager maks. 15 timer om måneden. Du kan få ledsagerordning, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du skal være mellem 12. og 67. år
 • Du skal have betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør, at du ikke kan færdes ude alene

Hav dette parat

 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening"
 2. Log ind med dit NemID
 3. Vælg - på listen - den kommune, du bor i
 4. Klik derefter på Start
 5. Følg vejledningen, indtil du er komme igennem alle trinene i ansøgningen
 6. Når ansøgningen er gennemført, får du en kvittering, som du kan printe ud

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem betaler udgiften for transport m.v. for min ledsager?

  Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

  Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på  901 kr. (2019), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

 • Hvem kan søge om ledsagerordning?
 • Hvis du vil klage?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hjemviser eller ændrer Ankestyrelsen afgørelsen vil sagen blive genbehandlet af kommunen inden 4 uger.

  Er det ikke muligt at overholde fristen på 4 uger vil du skriftligt blive orienteret om dette.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ansøgning om ledsagerordning?

  Sagsbehandlingstiden er op til 20 dage.

 • Hvordan kan jeg søge om ledsagerordning?

  Du skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet via selvbetjening.

  Blanketten skal indsendes med din NemID eller ved at udskrive blanketten og sende den.

 • Kan jeg selv vælge ledsager?

  Du har ret til selv at udpege en person til at være ledsager. Det må ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

  Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

 • Hvor får jeg batterier til høreapparater?

  Du kan bestille batterier på

  Du skal oplyse dit CPR-nummer og din adresse, samt hvilke batterier du anvender. Herefter vil du få batterierne sendt til din bopæl.

  Du kan også bestille batterierne på tlf. 39 17 74 44.

  Batterier udleveres også hos kommunens Borgerservicecenter.

  Filtre mv. skal bestilles hos udbyderen, der hvor du har fået/købt høreapparatet.