Tilbage til oversigten

Ledsagerordning, dækning af udgifter - ansøg

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignede, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan du få dækket din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning, til transportudgifter mv. inden for rimelige grænser.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID frem
 2. Scan evt. dokumentation ind
 3. Tryk på "Start selvbetjening"
 4. Besvar de afklarende spørgsmål
 5. Vælg "Ja, log på med NemID"
 6. Vælg "Jeg accepterer vilkår for brug af selvbetjeningsforløbet"
 7. Tryk på "Fortsæt til NemLogin"
 8. Log ind med din NemID
 9. Følg vejledningen, indtil du er kommet igennem alle trinene i ansøgningen
 10. Husk altid at logge ud, når du er færdig

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem betaler udgiften for transport m.v. for min ledsager?

  Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

  Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på  901 kr. (2019), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

 • Hvem kan søge om ledsagerordning?
 • Hvis du vil klage?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hjemviser eller ændrer Ankestyrelsen afgørelsen vil sagen blive genbehandlet af kommunen inden 4 uger.

  Er det ikke muligt at overholde fristen på 4 uger vil du skriftligt blive orienteret om dette.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ansøgning om ledsagerordning?

  Sagsbehandlingstiden er op til 20 dage.

 • Hvordan kan jeg søge om ledsagerordning?

  Du skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet via selvbetjening.

  Blanketten skal indsendes med din NemID eller ved at udskrive blanketten og sende den.

 • Kan jeg selv vælge ledsager?

  Du har ret til selv at udpege en person til at være ledsager. Det må ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

  Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.