Tilbage til oversigten

Merudgiftsydelse - søg om

Du kan få tilskud til den daglige livsførelse efter Servicelovens § 100, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du skal være mellem 18 og 65 år
 • Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Hav dette parat

 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID
 • Find dine merudgifter (eks. medicin, kørsel, særlige kurser, håndsrækninger, ekstra vask)

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening"
 2. Log ind med dit NemID
 3. Vælg - på listen - den kommune, du bor i
 4. Klik derefter på Start
 5. Følg vejledningen, indtil du er komme igennem alle trinene i ansøgningen
 6. Når ansøgningen er gennemført, får du en kvittering, som du kan printe ud

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

  Du kan få dækket merudgifter hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

  Hvis du er tilkendt førtidspension før 2003, er du kun omfattet, hvis du samtidig er bevilget kontant tilskud efter Servicelovens § 95 eller Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96.

 • Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

  Eksempler på nødvendige merudgifter:

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser
  • håndsrækninger
  • ekstra vask.

  Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

 • Hvis du vil klage?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hjemviser eller ændrer Ankestyrelsen afgørelsen vil sagen blive genbehandlet af kommunen inden 4 uger.

  Er det ikke muligt at overholde fristen på 4 uger vil du skriftligt blive orienteret om dette.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ansøgning om borgerstyret personlig assistance?

  Sagsbehandlingstiden er op til 60 dage.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ansøgning om merudgifter?

  Sagsbehandlingstiden er op til 30 dage.

 • Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

  Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer.

  Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter opfølgningsmødet.

 • Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

  Tilskuddet beregnes på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.

  Det er et krav for at få udbetalt tilskud, at merudgifterne overstiger 6.408 kr. årligt (2017).

  Der skal følges op på din bevilling en gang årligt og dette sker i samarbejde med din rådgiver. Her vil der blive lavet en vurdering af, om betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

  • Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter
  • Tilskuddet er skattefrit