Tilbage til oversigten

Merudgiftsydelse til børn med sygdom og handicap - ansøg om

Her kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af Servicelovens § 41, og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID/digitale signatur frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar de afklarende spørgsmål
 4. Vælg 'Ja, log på med NemID/digital signatur'
 5. Vælg 'Jeg accepterer vilkår for brug af selvbetjeningsforløbet'
 6. Tryk på 'Fortsæt til NemLogin'
 7. Log ind med din NemID/digitale signatur
 8. Følg vejledningen, indtil du er kommet igennem alle trinene i ansøgningen
 9. Husk altid at logge ud, når du er færdig

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en afgørelse fra mit barns handicaprådgiver?

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du sende din klage til handicaprådgiveren inden 4 uger. Handicaprådgiverne har så 4 uger til at genvurdere din sag.

  Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, sender handicaprådgiveren klagen videre til Ankestyrelsen, sammen med akterne i din sag.

 • Hvis jeg får afslag på en ansøgning hos mit barns handicaprådgiver, har jeg så krav på at få afslaget på skrift?

  Hvis der bliver truffet en afgørelse, som du ikke er tilfreds med, har du ret til at få den skriftligt med begrundelse. Der skal stå hvad handicaprådgiveren har lagt vægt på, og der skal være henvisning til de paragraffer i loven, som danner grundlag for afgørelsen.

 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning fra mit barns handicaprådgiver?

  Når handicaprådgiveren modtager en ansøgning om dækning af merudgifter eller hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, kan sagsbehandlingstiden være op til 6 uger.