Tilbage til oversigten

Miljøforhold, klageskema

Klager over forskellige miljøforhold. Fx Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder og dyrehold • Røg fra private brændeovne • Uhygiejnisk opbevaring af affald mm. • Afbrænding af affald.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

  1. Find din NemID frem
  2. Tryk på "Start selvbetjening"
  3. Log ind med din NemID

Spørgsmål og svar fold alle ud
  • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

    Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.