Tilbage til oversigten

Mindre dyrehold - anmeld etablering, udvidelse eller ændring

Du skal anmelde en ændring eller udvidelse til kommunen, når du ønsker at udvide eller ændre dyreholdet, fastplacerede stalde, anlæg til opbevaring af gødning eller anlæg til opbevaring af ensilage. Du kan anmelde her.

Hav dette parat

 • Anmelders navn og adresse samt kontaktoplysninger
 • Ejers navn og adresse samt kontaktoplysninger
 • Adresse på produktionssted
 • Evt. CVR-nr./P-nr.
 • Evt. konsulentoplysninger
 • Oplysninger om nuværende dyrehold (dyrearter og antal)
 • Oplysninger om ønsket dyrehold (dyrearter og antal)
 • Bygningsnumre jf. BBR -  se kort.bbr.dk (nyt vindue)
 • Størrelse i m2 på produktionsareal
 • Oplysninger om staldsystem (fx spaltegulv, fastgulv mv.)
 • Oplysninger om opbevaringsanlæg (anlægstype, størrelse i m2 eller m3)
 • Kort med placeringer af bygninger (eksisterende såvel som planlagte)
 • Oplysninger om afstand fra produktionsanlæg til omkringliggende beboelse, natur, søer mm.

Det tager cirka 15 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Du modtager kvittering på e-mail, når formularen er sendt

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.