Tilbage til oversigten

Natur- og vandløbsforhold - klageskema

Klager over forskellige natur- og vandløbsforhold. Fx i forhold til: Vandløb, grøfter, dræn og søer •  beskyttede naturtyper og beskyttelseslinjer • fredninger.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

  1. Find din NemID frem
  2. Tryk på "Start selvbetjening"
  3. Log ind med din NemID

Spørgsmål og svar fold alle ud
  • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

    Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.