Tilbage til oversigten

Nedgravet affaldsbeholder - søg om

Større samlede bebyggelser med fælles affaldsløsning kan for egen regning etablere en nedgravet affaldsløsning. Du kan søge her.

Hav dette parat

 • Ejendomsnummer og matrikelnummer
 • Evt. sagsnummer i kommunen
 • Kontaktoplysninger på kontaktperson(er)
 • Ejendommens overordnede adresse
 • Tømningsadresser og antal boliger som en nedgravet løsning skal omfatte
 • Information om nuværende materiel med rumindhold og tømningsfrekvens – oplyst på tømningsadresser
 • Ønsket antal, størrelse og planlagt tømningsfrekvens
 • Tegning eller luftfoto der viser planlagt placering
 • Adresse som løsningen skal tilmeldes for – som regel nærmeste opgangsadresse
 • Typeinformation for nedgravet løsning (fx produktblad)
 • Tidsplan

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysning
 3. Tryk send til sidst
 4. Kontaktpersonen modtager en kvittering på e-mail

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvornår er der sæsontømning af affald for sommerhuse?

  Sommerhuse tilmeldt sæsontømning får i 2022 hentet affald:

  • Første gang i uge 11/12
  • Sidste gang i uge 43/44

  Om det er den ene eller den anden uge, afhænger af, om din ejendom får hentet affald i en lige eller ulige uge.

  Se hvilken dag du får hentet affald.

  Sommerhuse med sæsontømning får tømt hver uge i samme periode som helårshuse.

 • Jeg har ikke flere poser til madaffald. Hvor kan jeg få flere?

  Du kan hente poser til madaffald gratis hos Bibliotek og Borgerservice eller på genbrugspladserne samt hos en række forhandlere.

 • Jeg har ikke fået hentet mit affald. Hvad gør jeg?

  Madaffald/restaffald og genbrugsaffald

  Har skraldemanden ikke hentet dit madaffald/ restaffald eller genbrugsaffald på den sædvanlige ugedag, skal du henvende dig senest to hverdage efter.

  Henvend dig via selvbetjening eller ring til firmaet Remondis der henter affald.

  Haveaffald og storskrald

  Er dit haveaffald eller storskrald ikke hentet den dag, du har bestilt afhentning til, skal du kontakte AffaldPlus via selvbetjening eller ved at ringe til dem.

 • Kan jeg få en større beholder, og hvad koster det?

  Du kan bytte din mad- og restaffaldsbeholder ud med en større eller mindre, hvis du har behov for det.

  Du kan også få en ekstra genbrugsbeholder til metal/glas/hård plast og papir/pap.

  Det er ikke nødvendigvis en helt ny beholder, du får. Vi tager ofte af lageret af hjemtagne beholdere, men den vil selvfølgelig være rengjort og funktionsduelig. Kun nye boliger får altid helt nye beholdere.

  Priser

  Du kan se priser på de forskellige beholdere på siderne:

 • Er der særlige forhold for etageejendomme og samlede bebyggelser?

  Alle i kommunen skal sortere deres affald.

  Men der kan være særlige forhold for etageejendomme og samlede bebyggelser.

  Er du ansvarlig for affaldsordningen i din etageejendom eller samlede bebyggelse, er du velkommen til at kontakte os for at få svar på dine spørgsmål.

  Du kunne fx være ejer, administrator, vicevært eller lignende.

  Kontakt Slagelse Kommune, Affald og Genbrug på:

 • Hvordan betaler jeg for affaldsordningen, og hvad dækker betalingen?

  Du betaler via ejendomsskatten.

  Alle husstande betaler for at få hentet affald fra husholdningen. Betalingen dækker også afhentning af haveaffald og storskrald på din adresse.

  Prisudvikling

  De fleste vil opleve, at prisen er steget fra 2017 til i dag. Du kan se prisen på ejendomsskattebilletten.

  Baggrund for den nuværende affaldsordning og stigning er, at regeringen stiller krav om, at mindst 50% af affald genanvendes i 2022.

  Generelt er det blevet dyrere at drive genbrugspladserne, at hente husholdningsaffald og at behandle genanvendeligt affald. Vi har indledt en opsparing, så vi fra 2023 kan indføre en ny affaldsordning og leve op til regeringens krav om at sortere i 10 affaldsfraktioner og genanvende mere.

 • Hvordan får jeg hentet haveaffald og storskrald?

  Du skal selv bestille en afhentning af haveaffald eller storskrald på din adresse. Det koster dig ikke ekstra.