Tilbage til oversigten

Orlov til pasning af nærtstående - søg om

Du kan søge om orlov for at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Hav dette parat

 • Begge parters mailadresser
 • Begge parters NemID

Det tager cirka 10 minutter for hver part.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Den syge part logger på med sit NemID
 3. Følg vejledningen
 4. Tryk på Afslut, når du har udfyldt de påkrævede felter
 5. Du modtager en kvittering på mail, om at ansøgningen er sendt til den, der skal pleje dig
 6. Plejeren modtager et link til ansøgningen på mail
 7. Log på med dit NemID
 8. Tryk på Afslut, når du har udfyldt de påkrævede felter
 9. Begge parter modtager en kvittering på mail, om at ansøgningen er sendt til kommunen
 10. Hvis en af parterne ikke har NemID, kan I printe ansøgningsskemaet

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem kan søge om orlov til at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom?

  En ansøger kan være ægtefælle, samlever, barn, forældre eller anden med tæt tilknytning til den plejekrævende borger.

 • Hvilke betingelser er der for at få orlov?

  Betingelser for at få orlov

  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet
  • At der ikke er afgørende hensyn der taler imod, at den nærtstående passer den syge
  • At den nærtstående har tilknytning til arbejdsmarkedet  

   

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om orlov til pasning af nærtstående?

  Når du søger om orlov til pasning af en nærtstående, kan du forvente svar inden for 14 arbejdsdage.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar. 

  Orlov bevilges efter Lov om social service §118.

 • Hvor lang tid kan jeg blive ansat?

  Du kan blive ansat i op til 6 måneder for at passe en nærtstående. Perioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Pasningen kan også deles af flere personer, hvis I alle opfylder betingelserne for ansættelse.