Tilbage til oversigten

Plakater - søg om tilladelse til ophængning

Med kommunens tilladelse kan du få lov til at hænge plakater op med et kulturelt eller forebyggende formål, fx cirkus, trafiksikkerhed, musik og lignende. Dine plakater må kun hænge i tættere bebygget område, dvs. inden for byzonetavlerne. Du kan søge om tilladelse her.

Hav dette parat

  • Navn og adresse på firma/forening, der søger
  • Navn, telefonnummer og e-mail på kontaktperson
  • Beskrivelse for arrangementet, som plakaten reklamerer for
  • Sted, hvor arrangementet afholdes
  • Start og slutdato for arrangement

Det tager cirka 7 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

  1. Tryk på Start selvbetjening
  2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
  3. Tryk send
  4. Du modtager en kvittering på e-mail