Tilbage til oversigten

Pleje- og ældreboliger - søg om

Du kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis du er varigt fysisk begrænset i din nuværende bolig og har behov for en særlig indretning, som ikke kan laves i din nuværende bolig.

Du kan blive visiteret til en bolig på et plejecenter, hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er så nedsat, at du har et omfattende og varigt behov for pleje, støtte og samvær.

Hav dette parat

 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID  (Løsningen kan også gennemføres uden NemID)
 • Pårørende/kontaktpersons adresse
 • Navn og telefonnummer til egen læge
 • Navn og adresse på plejecentret eller ældreboligen
 • Oplysninger om pension

Det tager cirka 15 minutter at udfylde ansøgningen.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID eller digitale signatur frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Tryk på Log in med NemID
 4. Følg vejledningen, udfyld felterne i ansøgningen og afslut ansøgning
 5. eller
 6. Vælg Manuelt login for at søge uden NemID
 7. Følg vejledningen, udfyld felterne i ansøgningen og afslut ansøgning

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad er huslejen for en ældre- eller plejebolig?

  Huslejen varierer fra bolig til bolig, og det er boligselskaber, der administrerer og opkræver husleje.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden for pleje- og ældreboliger?

  Når du søger om en pleje- eller ældrebolig, kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.

  Boligerne bevilges efter Lov om almene boliger §5. I enkelte tilfælde bevilges efter Lov om social service §192.

  Plejebolig i anden kommune

  Ansøgninger om plejebolig i anden kommune behandles inden for 20 hverdage.

   

 • Hvordan kommer jeg på garantiventeliste til en plejebolig?

  Hvis du ikke har et særligt ønske om, hvilket plejecenter du vil bo på, kan du komme på en garantiventeliste. Hvis din ansøgning godkendes, garanterer vi dig en plejebolig inden for to måneder.