Tilbage til oversigten

Socialt Frikort - Ansøg om

Med et socialt frikort får du mulighed for årligt at tjene 20.000 kr. skattefrit uden modregning i din forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Du kan få socialt frikort:

 • Hvis du har særlige sociale problemer, og opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter afsnit V i lov om social service
 • Hvis du hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort
 • Hvis du opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik

Hav dette parat:

 • Navn, adresse, telefonnummer
 • Eventuelt navn og telefonnummer på din kontaktperson, hvis du får hjælp til at udfylde ansøgningen
 • Du skal vide om du får bevilget hjælp efter Socialloven (behandling, botilbud, vejledning, støtte osv.)
 • Du skal vide om du får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension

Det tager cirka 5 minutter at udfylde ansøgningen.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start Selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Tryk send
 4. Du modtager en kvittering på e-mail