Tilbage til oversigten

Sø mv. etablering og ændring - søg om

Søg her om tilladelse til at etablere eller ændre en sø, mose, eng, overdrev eller lignende beskyttet natur. Du skal have modtaget tilladelsen, før du starter arbejdet.

Hav dette parat

 • Navn, telefonnummer og e-mail på ansøger
 • Adresse for ansøger
 • Evt. navn, telefonnummer, e-mail og adresse på ejer
 • Matrikelnummer og ejerlav
 • Oplysninger for det ønskede indgreb, fx dybde og areal
 • Skitse med søens placering/ønskede placering som pdf eller lignende (læs hvordan du kan tegne skitse af sø)
 • Beskrivelse af projektet, fx formål, skråningsanlæg, deponering af jord mv.
 • Oplysninger om drænforhold

Det tager cirka 15 minutter. 

Ved behandling af din sag er det muligt, vi har behov for supplerende oplysninger. Det kan være, hvis du ønsker:

 1. at etablere søen uden for beskyttet natur, så behandles ansøgningen som en landzonetilladelse
 2. at oprense søen, så behandles ansøgningen som en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
 3. at etablere søen i beskyttet natur eller ændre søens udformning, så behandles ansøgningen både som pkt. 1 og pkt. 2.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Send formularen
 4. Du modtager en kvittering på e-mail

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.