Tilbage til oversigten

Sø mv. etablering og ændring - søg om

Søg her om at etablere eller ændre en sø, mose, eng, overdrev eller lignende beskyttet natur. Sendes til Slagelse Kommune inden arbejdet starter.

Hav dette parat

 • NemID eller NemID Medarbejdersignatur
 • Ejers e-mailadresse
 • Ejers personnummer eller CVR-nummer
 • Adresse og matrikel nr., hvor det berørte område ligger
 • En skitse med søens placering/ønskede placering (skal vedhæftes digitalt)
 • En beskrivelse af hvordan projektet ønskes gennemført - evt. andre relevante oplysninger (skal vedhæftes digitalt)

Det tager cirka 20 minutter. 

Ved behandling af din sag er det muligt, vi har behov for supplerende oplysninger. Det kan være, hvis du ønsker:

 1. at etablere søen uden for beskyttet natur, så behandles ansøgningen som en landzonetilladelse
 2. at oprense søen, så behandles ansøgningen som en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
 3. at etablere søen i beskyttet natur eller ændre søens udformning, så behandles ansøgningen både som pkt. 1 og pkt. 2.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find dit NemID frem
 2. Tryk på Start selvbetjening
 3. Følg instrukserne for Byg og Miljø

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.