Tilbage til oversigten

Spildevandsanlæg i det åbne land - søg om tilladelse

Her kan du søge tilladelse til at lave et spildevandsanlæg i det åbne land, som du kan lede spildevand gennem.

Tilladelsen kan gives til anlæg som fx beplantet filteranlæg, biologisk minirenseanlæg, biologisk sandfilter, "NATURren", pilerenseanlæg med nedsivning, pilerenseanlæg uden nedsivning, rodzoneanlæg og samletank.

Hav dette parat

 • NemID
 • Tegning over anlæg - hvis du ønsker at lavet nyt anlæg
 • Vedtægter for spildevandslav - hvis der skal tilsluttes mere end én husstand til anlægget, og der er oprettet et lav
 • Overensstemmelsesdokument - hvis der indgår en eksisterende bundfældningstank i anlægget
 • Skriftlig accept fra ejer af anden ejendom, hvor anlægget eller faskinen ønskes placeret - hvis anlægget eller faskinen ikke placeres på din egen grund
 • Resultat af sigtekornsanalyse - hvis du vil lave et nedsivningsanlæg i terræn uden udskiftning af sand
 • Kornkurve - hvis du vil lave et af følgende anlæg:
  • Rodzoneanlæg
  • Nedsivningsanlæg
  • Beplantet filteranlæg
  • Pilerenseanlæg med nedsivning
  • Biologisk sandfilter
 • Underskrevet serviceaftale for biologisk minirenseanlæg - hvis du vil lave et biologisk minirenseanlæg

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find dit NemID frem
 2. Tryk på Start selvbetjening
 3. Følg instrukserne for Byg og Miljø

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.

 • Hvad koster det af få min ejendom tilsluttet kloakken?

  Læs mere om priser og faste udgifter ved at din ejendom skal tilsluttes kloakken på den samlede side

 • Jeg skal have kloakeret min ejendom. Har jeg nogen lånemuligheder?

  Hvis du opfylder visse betingelser, kan du søge om indefrysning af udgifterne til tilslutning til offentlig kloak, hvis der er til­slutningspligt.

  Udgifterne, du kan søge om indefrysning af, omfatter tilslutningsbidraget til SK Forsyning og relaterede graveudgifter ind til eksisterende anlæg.