Tilbage til oversigten

Spildevandsrensning og tilslutning til kloak - søg om afdragsordning

Hvis du har modtaget et varsel om påbud om at forbedre din spildevandsrensning i dit spildevandsanlæg eller tilslutte kloak til din ejendom, kan du søge om at komme i betragtning til en afdragsordning på 20 år. Du kan søge her.

Betingelse for ansøgning

Betingelsen er, at grundejerens husstands indkomst ikke overstiger 321.564 kroner. For hvert af husstandens medlemmer over 18 år skrives den personlige årsindkomst. Tallene er i 2021-niveau.

Hav dette parat

 • Adresse på ejendommen
 • Telefonnummer på ansøger
 • CPR-nummer på alle personer på adressen
 • Årsindkomst for alle personer på adressen, inkl. alle sociale ydelser
 • Årsopgørelser - skal vedlægges
 • Kapitalindkomster
 • Aktieindkomster

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Sørg for at have Adobe Reader eller tilsvarende program til læsning af pdf-filer
 2. Tryk på Start selvbetjening
 3. Udfyld blanketten
 4. Udskriv blanketten og send den med posten til kommunen eller vedhæft den i en e-mail til teknik@slagelse.dk

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.

 • Hvad koster det af få min ejendom tilsluttet kloakken?

  Læs mere om priser og faste udgifter ved at din ejendom skal tilsluttes kloakken på den samlede side

 • Jeg skal have kloakeret min ejendom. Har jeg nogen lånemuligheder?

  Hvis du opfylder visse betingelser, kan du søge om indefrysning af udgifterne til tilslutning til offentlig kloak, hvis der er til­slutningspligt.

  Udgifterne, du kan søge om indefrysning af, omfatter tilslutningsbidraget til SK Forsyning og relaterede graveudgifter ind til eksisterende anlæg.