Tilbage til oversigten

Støtte til køb af bil - søg om

For at få støtte til køb af handicapbil, skal du have en funktionsnedsættelse af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at opnå eller fastholde et arbejde, gennemføre en uddannelse og/eller deltage i aktiviteter.

Du kan også søge om støtte til udskiftning af bil, indretning af din nuværende bil eller fritagelse for afgift.

Hav dette parat

 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID
 • Kopi af kørekort og evt. vejledende køretest
 • Evt. registreringsnummer på din bil

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID eller digitale signatur frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar spørgsmålene
 4. Vælg 'Ja' og log på med NemID eller digital signatur
 5. Vælg 'Jeg accepterer vilkår for selvbetjeningsforløbet'
 6. Log ind med din NemID eller digitale signatur
 7. Følg vejledningen
 8. Husk at logge ud, når du er færdig

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilken lovgivning bevilges handicapbiler?

  Handicapbiler bevilges efter Lov om social service § 114.

 • Hvem skal betale løbende udgifter og vedligeholdelse af bilen?

  Du skal selv betale udgifter til f.eks.:

  • Brændstof
  • Forsikring (fuld kasko er et krav i loven)
  • Dæk, olieskift, luftfiltre m.m.
  • Vedligeholdelse af den særlige indretning, herunder serviceeftersyn i henhold til retningslinjer fra leverandør
  • Rengøring, vedligeholdelse og reparationer i øvrigt på bilen
 • Hvilke betingelser er der for at få støtte til køb af bil?

  For at få økonomisk støtte til køb af bil, er det en betingelse, at du har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad gør det vanskeligt for dig at:

  • opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. Det er en betingelse, at du er i arbejde, og at dit arbejde skaffer dig et væsentligt bidrag til forsørgelsen.
  • gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Det er en betingelse, at dit uddannelsesforløb er tilrettelagt, så det sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.
  • deltage i aktiviteter uden brug af bil. Det er en betingelse, at du har et højt aktivitetsniveau udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

  Vi laver en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold, din evne til at færdes og dit daglige behov for kørsel.

  I vurderingen lægger vi vægt på, at du har en væsentlig nedsat gangfunktion, og der ikke er muligheder for at behandle eller genoptræne. Vi ser også på, om der er andre muligheder for at tilgodese dit kørselsbehov. Det kan f.eks. være ved hjælp af hjælpemidler, offentlig transport eller kørselsordninger for personer med handicap (Handicapkørsel eller Flextur).

  Du har pligt til at oplyse, hvis der er ændringer i dit helbred.

 • Hvilke oplysninger skal I bruge for at vurdere min ansøgning?

  For at vi kan vurdere din ansøgning, skal vi bruge oplysninger om:

  • Helbred
  • Gangfunktion (der skal laves en gangtest)
  • Hjælpemidler
  • Kørselsbehov
  • Erhverv / uddannelse / pension
  • Økonomi (årsindkomst / betalingsevne)
  • Familie og bolig
  • Hvordan du kommer omkring på nuværende tidspunkt?
  • Kørekort (påtegninger) / evt. vejledende køretest
  • Evt. afprøvning af bil og vurdering af billigst egnede bil

  Nogle af oplysninger skal du selv levere, og andre indhenter vi, efter vi har modtaget din ansøgning. Vi indsamler oplysninger fra blandt andet din egen læge, speciallæge og andre relevante kilder.

 • Hvor kan jeg få parkeringskort?

  Du kan få et parkeringskort, hvis du har nedsat funktionsevne og kun kan gå korte distancer. Kortet er personligt og udstedes til både børn og voksne med handicap. Det er Danske Handicaporganisationer, der udsteder parkeringskort.

  Du og din egen læge eller en hospitalslæge skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer.

 • Hvor lang er sagsbehandlingsfristen ved ansøgning om handicapbil?

  Ansøgninger om handicapbil behandles inden for 32 uger.

 • Hvor meget kan jeg få i støtte til bil?

  Hvis du opfylder betingelserne, kan du få økonomisk støtte til at købe den billigst egnede bil. Støtten bliver givet som et rentefrit lån på indtil 191.000 kr. (takst for 2019), dog højst bilens pris.

  Lånet bliver opdelt i to dele: en afdragspligtig del og en afdragsfri del. Det betyder, at du tilbagebetaler halvdelen af lånet over otte år i månedlige afdrag. Samtidig nedskriver kommunen den anden halvdel af lånet (i tilsvarende månedlige beløb SLETTES), så lånet er afviklet efter otte år. Hvis din årsindkomst er over 226.000 kr., bliver din afdragspligtige del højere.

  Under ganske særlige forhold kan du få støtte til køb af en bil, der koster mere end 191.000 kr. Så bliver den del af bilens pris der overstiger 191.000 kr. givet som et afdragsfrit lån, der bliver nedskrevet af kommunen over otte år.

  Du kan vælge at købe en anden bil, end den vi har fundet egnet. Bilen skal være tilsvarende egnet. Du skal selv betale merprisen for evt. særlig indretning og for selve bilen.

  Du har pligt til at oplyse, hvis der er ændringer i dit helbred. Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, træffer vi en afgørelse om evt. opsigelse af lånet. Den samlede restgæld – både det afdragspligtige og det afdragsfrie lån (og evt. supplerende lån) vil forfalde til betaling.