Tilbage til oversigten

Sygedagpenge - Selvstændige uden CVR

Hvis du er selvstændig og skal sygemeldes, men ikke har noget CVR-nr., kan du søge om sygedagpenge her.

Du kan sende din ansøgning digitalt med NemID.

Hav dette parat

 • Dit cpr.nr.
 • Oplysninger om din virksomhed
 • Oplysninger om dit sygefravær - fx første sygedag

Det tager ca. 5-10 min.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld og følg vejledning undervejs
 3. Underskriv med NemID
 4. Husk altid at logge ud når du er færdig

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvor kan jeg give yderligere oplysninger vedr. sygedagpenge?

  Er du lønmodtager, skal du søge om sygedagpenge på siden MitSygefravær.

  Er du selvstændig, skal du søge om sygedagpenge via NemRefusion

  Al anden information skal sendes via din digitale postkasse. Klik på dette link, log på med NemID, og vedhæft dit dokument via klipsen fra din computer:

  Du kan også sende en mail til os: 

  • dagpenge@slagelse.dk (nyt vindue)
   OBS: Vær opmærksom på at mails ikke må indeholde personfølsomme oplysninger.

  Hvis du er bevilget undtagelse fra digital selvbetjening, kan du aflevere skemaer, blanketter, oplysningssedler, raskmelding osv. i alle kommunens Borgerservicecentre

 • Hvad er arbejdsprøvning?

  En arbejdsprøvning er, som ordet siger, en afprøvning af en sygemeldt borgers arbejdsevne.  

  En arbejdsprøvning er relevant, når Jobcenteret vurderer at en sygemeldt borgers arbejdsevne er truet, og når der er tvivl om skånebehov i forhold til lidelsen.  

  Før en arbejdsprøvning kan iværksættes, skal lidelsen være stationær. Dette fordi en arbejdsprøvning på et tidligere tidspunkt ikke vil kunne afdække i hvor høj grad mulig behandling vil påvirke arbejdsevnen.

  For eksempel vil en arbejdsprøvning af en sygemeldt borger med en ryglidelse, som ikke har gennemgået tilstrækkelig genoptræning, ikke give et retvisende billede af den sygemeldte borgers arbejdsevne. Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del, hvor man blandt andet beskriver tidligere uddannelses- og arbejdsmæssige samt sociale- og helbredsmæssige forhold.

 • Hvad er et aktivt tilbud under sygedagpenge?

  Aktive tilbud kan f.eks. indeholde fysisk træning, coaching-samtaler, psykologhjælp, erhvervs- og kostvejledning. De aktive tilbuds formål skal altid være at bringe den sygemeldte borger nærmere arbejdsmarkedet.

  Jobcenter har flere eksterne aktører som stiller disse aktive tilbud til rådighed. Et aktivt tilbud kan også foregå som praktik enten på den sygemeldte borgers egen arbejdsplads eller på anden virksomhed, hvis nuværende arbejdsgiver ikke kan tilbyde praktik, eller den sygemeldte borger er ledig.

  Er der tale om tilbud i virksomhed hvor den sygemeldte borger i forvejen er ansat, skal det aktive tilbud indeholde andre arbejdsfunktioner end før sygemeldingen. Skal den sygemeldte borger tilbage og starte op i samme funktioner som før sygemeldingen vil det ikke være i et aktivt tilbud, men som en delvis raskmelding.

 • Hvad er uarbejdsdygtighed?

  I sygedagpengesager sigter man på, at den sygemeldte borger kan vende tilbage til sit nuværende arbejde, og derfor sker vurderingen af uarbejdsdygtighed i forhold til borgerens beskæftigelse før sygemeldingen.  

  Men efter 3 måneder vurderer man uarbejdsdygtig bredere, nemlig i forhold til den sygemeldte borgers uddannelses- og beskæftigelsesområde. Hvis det vurderes, at den sygemeldte borger kan stille sig til rådighed for andre relevante jobs, har den sygemeldte borger ikke længere ret til at modtage sygedagpenge. Denne vurdering kaldes ofte en ”bred vurdering i passende erhverv”.  

  Hvis en sygemeldt borger ikke kan vende tilbage til sit arbejde eller stille sig til rådighed for andet arbejde, bliver det undersøgt, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe den sygemeldte borger tilbage til ordinær beskæftigelse, f.eks. via revalidering eller andre erhvervsfremmende foranstaltninger.

  Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening vedr sygedagpenge?

  Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene, der kan guide dig igennem selvbetjeningen.

  Du kan som udgangspunkt kun blive undtaget for digital selvbetjening, hvis du er sengeliggende uden PC, ikke behersker dansk eller lider af svær ordblindhed.

  Hvis du ønsker at søge om undtagelse fra kravet for digital selvbetjening, skal du kontakte Sygedagpengeteamet.

 • Hvem vurderer om man skal i aktive tilbud under sygedagpenge?

  Det er Jobcenteret der vurderer om en sygemeldt borger skal deltage i aktive tilbud. Det beror altid på en konkret og individuel vurdering, hvorvidt der skal iværksættes beskæftigelsesfremmende tiltag i form af aktive tilbud. Tilbud skal være i overensstemmelse med behandlingen og sygdommen. Hvis beskæftigelsesmedarbejderen er i tvivl skal læge kontaktes.

  Kommunen kan iværksætte disse tiltag, når det kan fremme den sygemeldte borgers mulighed for hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den sygemeldte borger har pligt til at tage imod et rimeligt tilbud som kan medvirke til hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 • Hvor meget får jeg udbetalt i sygedagpenge?

  Lønmodtager

  Hvis du er sygemeldt fra et arbejdsforhold, beregnes dagpengene efter din arbejdstid og ud fra en gennemsnitlig løn fra de seneste 3 måneder forud for 1. sygedag. 

  Du kan dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge, som i 2022 er 120,68 kr. i timen, uanset hvor høj din indtægt har været forud for sygefraværet. 

  Selvstændig

  Er du selvstændig erhvervsdrivende, beregnes dine sygedagpenge på baggrund af indtægten fra din virksomhed. Til brug for beregningen anvendes den seneste årsopgørelse fra SKAT. Du vil dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge, som i 2022 er 120,68 kr. i timen.

  Hvis du har tegnet frivillig forsikring, har du ret til minimum 2/3 af dagpengenes højeste sats, uanset resultatet af årsopgørelsen.  

  Ledig

  Hvis du er sygemeldt fra en A-kasse, har du ret til det samme beløb i sygedagpenge, som du får i understøttelse fra A-kassen.