Tilbage til oversigten

Udendørsservering - søg om tilladelse

Er du forretningsdrivende, kan du søge kommunen om tilladelse til servering uden for din facade. Du skal søge mindst 1 måned før, du vil starte din udeservering. Du kan søge her.

Hav dette parat

 • Dit telefonnummer og e-mail
 • Adresse og navn på forretningen
 • Hvor stort arealet er
 • Evt. en tegning/skitse af størrelse og placering

Det tager cirka 5 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Vedhæft evt. skitse af arealet, hvor du ønsker at servere
 4. Tryk send
 5. Du modtager en kvittering på e-mail

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad koster en stadeplads?

  Regler og priser på stadepladser er samlet på en side, hvor du kan læse mere.

 • Hvilke regler gælder i øvrigt for fortove, pladser og gågader?

  Alle reglerne er samlet i et regulativ for offentlige arealer og gælder både forretningsdrivende og grundejere.

 • Skal jeg søge om tilladelse til udendørsservering hvert år?

  Nej, hvis du først har fået tilladelse til udeservering, skal du kun søge igen ved ejerskifte, eller hvis du har et ønske om at ændre på størrelsen af det serveringsareal, du har i forvejen.