Tilbage til oversigten

Vandløb - tilladelse til at ændre eller regulere

Ændringer i private og offentlige vandløb kræver tilladelse fra kommunen. Du skal sende en beskrivelse af projektet, når du søger om tilladelse. Du kan søge om tilladelse her.

Hav dette parat

 • Navn og adresse
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Vandløbets beliggenhed
 • Beskrivelse af ændringerne og deres formål
 • Oversigtskort og detailplaner/skitser
 • Oversigt over involverede lodsejere - herunder information om alle er indforstået med ændringerne
 • Forslag til fordeling af udgifter mellem de involverede parter
 • Tidsplan

Det tager cirka 8 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Tryk send
 4. Du modtager en kvittering på e-mail