Tilbage til oversigten

Vej og fortov - søg om at stille genstande

Vil du stille container, stillads, byggematerialer eller andet på offentlig vej, sti eller fortov, skal du have tilladelse. Du søger tilladelse her.

Hav dette parat

 • Oplysninger om placering
 • Materieltype
 • Tidsrum
 • Evt. afmærkningsplaner
 • Evt. afmærkningsansvarlig
 • Oplysninger om ansøger

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Vælg Start selvbetjening
 2. Vælg Start
 3. Log ind med NemID
 4. Udfyld med de krævede oplysninger

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvilke regler gælder i øvrigt for fortove, pladser og gågader?

  Alle reglerne er samlet i et regulativ for offentlige arealer og gælder både forretningsdrivende og grundejere.

 • Der er nogen, der har lagt sten langs vejen, sat skraldespande, containere, byggematerialer eller brænde på vejen. Hvad gør jeg?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder må man ikke lægge eller stille ting på vejen uden kommunens tilladelse. Er der ikke givet en tilladelse, kan kommunen kræve, at tingene bliver fjernet.

  Kontakt os på e-mail, hvis du vil tjekke, om der er givet tilladelse:

  På private fællesveje på landet kan kommunen kun kræve materialer og ting fjernet, hvis de gør, at vejen ikke er i en forsvarlig stand.

 • Der er nogen, der parkerer ulovligt på vejen. Hvad gør jeg?

  Det er kun Politiet, der kan give parkeringsbøder. Kommunen har ikke selv en parkeringsvagt.

  Du skal melde den ulovlige parkering til politiet på tlf. 114.

 • Må jeg lægge byggematerialer midlertidigt i gågaden?

  Du skal først have om tilladelse hos kommunen. Læs mere om hvordan du får tilladelse.

 • Må jeg stille en container eller et stillads på fortovet?

  Du skal først have om tilladelse hos kommunen. Læs mere om hvordan du får tilladelse.

 • Må jeg sætte skilte op på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du søge Slagelse Kommune om tilladelse til at sætte skilte op på din vej.

  Sådan søger du tilladelse til skilte

  Du søger tilladelse via e-mail:

  Skriv i din ansøgning

  • Hvilke type skilte du vil have
  • Hvad du gerne vil opnå med skiltene
  • Hvor mange af grundejerne langs vejen, der er enige i, at I skal have skiltene

  Skilte på private fællesveje

  På private fællesveje på landet skal du søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op.

 • Hvad koster en stadeplads?

  Regler og priser på stadepladser er samlet på en side, hvor du kan læse mere.