Afgørelser

Oversigt over aktuelle afgørelser i Slagelse Kommune

Som hovedregel kan du klage over en afgørelse, hvis du har en individuel, væsentlig eller retlig interesse i afgørelsen.

Hvordan du klager over en afgørelse, står på de enkelte sider under overskriften "Sådan klager du".

Afgørelser