Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af ny kommunevej - Skovsøbakken

Det ansøgte vejprojekt vedrører etablering af en ny kommunevej, Skovsøbakken, i Slagelse.

Der etableres et vejanlæg inkl. fortov med belysning samt udvidelse af regnvandsbassin. På Nordre Ringgade anlægges venstresvinggade for bilister fra Slagelse bymidte mod Skovsøbakken.

Afgørelse

Sådan klager du

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal:

Læs klagevejledningen i afgørelsen her på siden.

Klagefrist 24. februar 2022

Annonceret 27. januar 2022

Siden er sidst opdateret 5. april 2022