Bymidtegrupper

Formålet med bymidtegrupperne er, at skabe et tværfagligt forum med repræsentanter fra Byrådet, relevante forvaltninger, kulturlivet og erhvervslivet for herved, at kunne diskutere aktuelle emner og projekter fx Kommuneplan og byforskønnelse