Bymidtegruppe Korsør

Bymidtegruppe Korsør er sammensat af personer fra Byrådet, interessegrupper og af kommunale medarbejdere.

Gruppen holder møde to til fem gange om året efter behov. 

Formålet med gruppen er at skabe et tværfagligt forum med repræsentanter fra Byrådet, relevante forvaltninger, kulturlivet og erhvervslivet, for herved at kunne diskutere aktuelle emner og projekter for Korsør, eksempelvis Kommuneplan, byforskønnelse eller skiltning.

Referat

Medlemmer

 • Britta Huntley (A), næstformand i Seniorudvalget, medlem af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget  
 • Poul Bek-Pedersen (R), næstformand i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, medlem af Klima- og Miljøudvalget

Interessentgruppen

 • Kim Hansen, Korsør Erhvervsgruppe
 • Jacob Stryhn, Korsør Erhvervsgruppe
 • Per Halkjær, Korsør Bykontor
 • Nina Ottesen, Korsør Lokalråd   
 • Jørn-Ole Didriksen, Korsør Turistråd
 • Jane Kjølbye, Korsør Bevaringsforening
 • Irene Jensen, Handicaprådet
 • Vakant, Ældrerådet

Administrationen

 • Peter Johansen, afdelingsleder, Entreprenørservice
 • Bo Gabe, afdelingsleder, Natur, Vej og Trafik
 • Ole Lund Sørensen, byplanarkitekt i Plan

Kontaktperson Slagelse Kommune

 • Ole Lund Sørensen
Siden er sidst opdateret 15. september 2022