Bymidtegruppe Slagelse

Bymidtegruppe Slagelse er sammensat af personer fra Byrådet, erhvervslivet og af kommunale medarbejdere.

Gruppen holder møde ca. 4 gange om året efter behov.

Formålet med gruppen er at skabe et tværfagligt forum med repræsentanter fra Byrådet, relevante forvaltninger, kulturlivet og erhvervslivet, for herved at kunne diskutere aktuelle emner og projekter for Slagelse, eksempelvis Kommuneplan, byforskønnelse eller skiltning.

Referat

Medlemmer

 • Jane Dahl (C), 1. viceborgmester, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, medlem af Økonomiudvalget.
 • Sofie Janning (A), formand for Socialudvalget.

Interessentgruppen

 • Helle S. Madsen, Business Slagelse
 • Michael Birkedal, Business Slagelse
 • Jette Kjerulff, Slagelse Festuge
 • Ejendomsejere, Rasmus Egede
 • Birgitte Lunden Poulsen, Campus/Absalon
 • Ole G. Nielsen, Slagelse Bevaringsforening
 • Jan Friis, Slagelse Handicapråd
 • Tonny Korndrup, Slagelse Ældreråd

Administrationen

 • Bo Gabe, chefkonsulent, center for Miljø, Plan og Teknik
 • Peter Johansen, leder af Entreprenørservice
 • Ole Lund Sørensen, byplanarkitekt i Plan

Kontaktperson Slagelse Kommune

 • Ole Lund Sørensen

 

Siden er sidst opdateret 17. juni 2022