Bymidtegruppe Slagelse

Bymidtegruppe Slagelse er sammensat af personer fra Byrådet, erhvervslivet og af kommunale medarbejdere.

Gruppen holder møde ca. 4 gange om året efter behov.

Formålet med gruppen er at skabe et tværfagligt forum med repræsentanter fra Byrådet, relevante forvaltninger, kulturlivet og erhvervslivet, for herved at kunne diskutere aktuelle emner og projekter for Slagelse, eksempelvis Kommuneplan, byforskønnelse eller skiltning.

Referat

Medlemmer

 • Jørgen Grüner (F), formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.
 • Pernille Ivalo Frandsen (V), medlem af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Interessentgruppen

 • Helle S. Madsen, Business Slagelse
 • Michael Birkedal, Business Slagelse
 • Jane Dahl, marketingschef Vestsjællands Centret
 • Jette Kjerulff, næstformand for Slagelse Festuge
 • Birgitte Lunden Poulsen, Campus/Absalon
 • Ole G. Nielsen, Slagelse Bevaringsforening
 • Jan Friis, Slagelse Handicapråd
 • Alf Søhuus, Slagelse Ældreråd

Administrationen

 • Bo Gabe, Chefkonsulent, center for Miljø, Plan og Teknik
 • Peter Johansen, leder af Entreprenørservice
 • Ole Lund Sørensen, byplanarkitekt i Plan

Kontaktperson Slagelse Kommune

 • Ole Lund Sørensen

 

Siden er sidst opdateret 8. november 2021