VoresViden

Vores Viden er vores fælles værktøj til at finde de bedste løsninger for Slagelse Kommune.

Vores Viden er baseret på crowdsourcing. Crowdsourcing handler kort fortalt om at inddrage jer direkte i at udforme løsninger på de udfordringer, som findes i Slagelse Kommune. Med konceptet er det meningen, at I som borgere både får ejerskab og indflydelse på vores opgaveløsning.

Vi vil løbende involvere jer for at høre jeres gode idéer og hjælpe os til at skabe endnu bedre løsninger. På den måde drager vi nytte af erfaringer, ideer, kompetencer, midler mm. fra en større gruppe af mennesker.

Eksempler på crowdsourcing kunne være at bede jer om at komme med idéer i forhold til biodiversitet, klima eller udvikling af et område.

Det kan levere noget helt andet end de traditionelle brugerundersøgelser, hvor borgere og andre kun bliver bedt om at give sin mening til kende om eksisterende ting. Nu kan der være mulighed for at inddrage både opfindsomme borgere og medarbejdere i kommunens innovationsarbejde.

Vi vil opdatere denne side efterhånden, som projekterne skrider frem. Senere planlægger vi også at præsentere resultaterne.

Vi kalder det vores viden

Vi har lanceret en platform, som vi kalder Vores Viden. Her kommer der løbende flere projekter online, som alle kan komme med input og idéer til.

Du kan besøge platformen her:

Se vores projekter her

Lige nu har vi en række projekter, hvor du komme med input. Klik her for at hoppe ind Vores Viden for at læse mere og tilmelde dig:

Projekt om trafik i Bisserup

Vi gennemført et projekt i Bisserup, hvor 87 borgere havde tilmeldt sig. De kom med input og viden om, hvad den største trafikale udfordring i Bisserup er.

Bagefter var de med til at lave en bedømmelse af de forskellige input, og det er der kommet et resultat ud af, hvor de forskellige input er blevet prioriteret. I rapporten angiver win rate-procenten de forslag, som flest var enige i. Det kan I se resultatet af her:

Efterfølgende har der været afholdt et møde mellem vejafdelingen i Slagelse Kommune og arbejdsgruppen i Bisserup Byting, hvor resultatet indgik i forbindelse med at finde løsninger på de trafikale udfordringer i Bisserup.

Til gennemførelse af undersøgelse anvendte vi et anvendt et system, som hedder Qiark, hvor deltagerne blev inviteret til at være med.