VoresViden

Vores Viden er vores fælles værktøj til at finde de bedste løsninger for Slagelse Kommune.

Vores Viden er baseret på crowdsourcing. Crowdsourcing handler kort fortalt om at inddrage jer direkte i at udforme løsninger på de udfordringer, som findes i Slagelse Kommune. Med konceptet er det meningen, at I som borgere både får ejerskab og indflydelse på vores opgaveløsning.

Vi vil løbende involvere jer for at høre jeres gode idéer og hjælpe os til at skabe endnu bedre løsninger. På den måde drager vi nytte af erfaringer, ideer, kompetencer, midler mm. fra en større gruppe af mennesker.

Eksempler på crowdsourcing kunne være at bede jer om at komme med idéer i forhold til biodiversitet, klima eller udvikling af et område.

Det kan levere noget helt andet end de traditionelle brugerundersøgelser, hvor borgere og andre kun bliver bedt om at give sin mening til kende om eksisterende ting. Nu kan der være mulighed for at inddrage både opfindsomme borgere og medarbejdere i kommunens innovationsarbejde.

Vi vil opdatere denne side efterhånden, som projektet skrider frem.

Se vores projekter her

Klik her for at læse om projektet og tilmelde dig: