Børneattester

Husk hvert år at indsende en erklæring om indhentelse af børneattester.

Folketinget vedtog i 2005, at alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler skal afgive erklæring om, at de indhenter børneattester i forbindelse med ansættelser.

Hvad er en børneattest?

En børneattest indeholder oplysninger om afgørelser, der er eller har været registreret i afgørelsesdelen af Kriminalregisteret, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Bestemmelserne vedrører alle forbrydelser mod kønssædeligheden (seksualforbrydelser).

Attesten udstedes til offentlige myndigheder, idrætsforeninger, organisationer m.fl., der skal ansætte eller beskæftige personer, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Det kan f.eks. være en fodboldtræner, spejderleder, svømmelærer eller en pædagog.

Hvad betyder det for dig?

Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der søger om kommunale tilskud eller lokaler, skal derfor afgive erklæring til kommunen om, at de indhenter børneattester, hvis de ansætter personer, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.

Du skal ikke indsende attesterne

Du skal kun afgive erklæring til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice om, at din forening/aftenskole overholder loven om børneattester.

Selve børneattesterne skal altså ikke indsendes til os, men er udelukkende til foreningens/aftenskolens egen brug.

Hvad skal du gøre?

Foreninger skal afgive erklæringen til kommunen i forbindelse med ansøgning om tilskud eller lokaler i tilskuds- og bookingsystemet Winkas.

Aftenskoler kan ligeledes afgive erklæringen via Winkas.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice må ikke yde tilskud og anvise lokaler til din forening eller aftenskole, hvis I ikke har afgivet erklæring om, at I indhenter børneattester.

 

Siden er sidst opdateret 14. marts 2021