Lederakademi

Lederakademiet udbydes næste gang i 2022-2023.

For at understøtte det frivillige foreningsarbejdes positive udvikling har Slagelse Kommune indgået et samarbejde med DIF og DGI om at tilbyde et Lederakademi.

Hvem er akademiet for?

Lederakademiet er for alle nuværende og potentielle ledere i godkendte folkeoplysende klubber og foreninger i Slagelse Kommune, der ønsker at blive endnu bedre til at varetage deres forenings interesser.

Formålet med akademiet

Lederakademiet skal bidrage til at fastholde og udvikle forenings- og klubledere i kommunen og give dem konkrete værktøjer til at udvikle deres egen forening, så denne kan få endnu flere aktive medlemmer.

Derudover skal akademiet udvikle lederens forståelse og muligheder for at opnå resultater til glæde for både sig selv og for foreningen. 

Et sammenhængende uddannelsesforløb

Lederakademiet er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som ledere. Forløbet sætter samtidig fokus på klubdrift og klubudvikling, idet deltagerne under hele forløbet skal arbejde med deres egen klub og deres egen funktion i denne.

Undervisningen vil blive varetaget af velkvalificerede personer med erfaring i undervisning af foreningsledere. DIF har i samarbejde med DGI udvalgt og udviklet et fælles lærerkorps bestående af de undervisere, der har mest erfaring med undervisningen inden for hvert deres felt.

Tilmelding og pris

Info om tilmelding og pris kommer senere, når datoer og program for næste Lederakademi ligger fast.

Der kan søges om tilskud til uddannelsen via puljen for tilskud til leder- og instruktøruddannelse.