Lederakademi 2019

Deltag i Lederakademiet henover foråret 2019 og bliv en endnu bedre leder.

For at understøtte det frivillige foreningsarbejdes positive udvikling har Slagelse Kommune indgået et samarbejde med DIF og DGI om at tilbyde et Lederakademi.

Hvem er akademiet for?

Lederakademiet er for alle nuværende og potentielle ledere i godkendte folkeoplysende klubber og foreninger i Slagelse Kommune, der ønsker at blive endnu bedre til at varetage deres forenings interesser.

Formålet med akademiet

Lederakademiet skal bidrage til at fastholde og udvikle forenings- og klubledere i kommunen og give dem konkrete værktøjer til at udvikle deres egen forening, så denne kan få endnu flere aktive medlemmer.

Derudover skal akademiet udvikle lederens forståelse og muligheder for at opnå resultater til glæde for både sig selv og for foreningen. 

Et sammenhængende uddannelsesforløb

Lederakademiet er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som ledere. Forløbet sætter samtidig fokus på klubdrift og klubudvikling, idet deltagerne under hele forløbet skal arbejde med deres egen klub og deres egen funktion i denne.

Undervisningen vil blive varetaget af velkvalificerede personer med erfaring i undervisning af foreningsledere. DIF har i samarbejde med DGI udvalgt og udviklet et fælles lærerkorps bestående af de undervisere, der har mest erfaring med undervisningen inden for hvert deres felt.

5 moduler

Uddannelsen indeholder i alt 5 moduler, som du kan læse mere om nedenfor.

Undervisningen foregår på Sportscollege, Parkvej 37, 4200 Slagelse.

Modul 1: Ledelse af foreningen

  • Lørdag den 12. januar 2019 kl. 9.00-16.00

Modul 2: Frivillighed

  • Onsdag den 6. februar 2019 kl. 17.00-20.00

Modul 3: Foreningens kommunikation

  • Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00–20.00

Modul 4: Praktisk projektledelse

  • Onsdag den 3. april 2019 kl. 17.00–20.00

Modul 5: Opsamling og afslutning

  • Lørdag den 11. maj 2019 kl. 9.00–16.00

Tilmelding og pris

Der er plads til 24 deltagere på akademiet, og det vil, set med en forenings øjne, give en ekstra gevinst, hvis foreningen har mindst to deltagere på akademiet. Det er en forudsætning for kursets gennemførsel, at der er minimum 15 tilmeldte deltagere.

Deltagerprisen er 2.000 kr., der dækker akademiafgift, litteratur, undervisningsmaterialer og forplejning.

Der kan søges om tilskud til uddannelsen via puljen for tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest den 7. januar 2019 via Place2Book.

Siden er sidst opdateret 2. januar 2019