Opret en forening

Sådan bliver din forening godkendt

Hvis din forening lever op til kravene i Folkeoplysningsloven, kan den blive godkendt af Slagelse Kommune.

Formelle krav

For at blive godkendt skal din forening overholde en række formelle krav. Den skal blandt andet fungere på et demokratisk grundlag og udøve folkeoplysende aktiviteter.

Det skal du vedlægge din ansøgning

 • Foreningens vedtægter
 • Årsplan (hvornår laver I hvilke aktiviteter)
 • Beskrivelse af aktiviteterne
 • Evt. yderligere oplysninger om foreningens lokaler eller lokaleønsker
 • Anden klubinformation som klubblad, årsregnskab eller lignende

Jeres vedtægter skal beskrive

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen (hvem der kan skrive under på foreningens vegne)
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle midler ved ophør

Hjælp til vedtægter

Hvis I har brug for hjælp til at udarbejde jeres vedtægter, kan I fx benytte DGI's Vedtægtsgenerator, der er en digital service, hvor foreninger trin for trin bliver guidet igennem de 10 paragraffer, der skal bruges for at blive en godkendt forening.

Når I har udfyldt de 10 trin, kan I printe vedtægterne ud eller sende dem til en mail. I kan gemme dem i Word, så I kan tilføje paragraffer og redigere i dem, inden I sender vedtægterne til Center for Kutur, Fritid og Borgerservice.

Det tager ca. et kvarter at bruge vedtægtsgeneratoren, og den kan bruges, af alle foreninger. 

Betingelser for godkendelse

 • Formålet med foreningen skal være af folkeoplysende karakter
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Eventuelle midler ved foreningens ophør skal anvendes til almennyttige formål
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle
 • Idrætsforeninger skal indføre og håndhæve regler om dopingkontrol
 • Foreningen skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto

Tilskud og lokaler

Alle foreninger, der er godkendt af Slagelse Kommune, kan få adgang til puljemidler, faste tilskud og lokalemuligheder. På Foreningsportalen har alle godkendte foreninger mulighed for at booke lokaler, søge tilskud osv.

Bemærk at din forening skal afgive erklæring om indhentelse af børneattester, før den kan modtage tilskud og få tildelt lokaler.

Hvordan søger du?

Du søger om at få godkendt din forening ved at udfylde skemaet i den røde selvbetjeningsboks.

Du kan forvente svar ca. 1-2 måneder, efter vi har modtaget din ansøgning.

Ikke en folkeoplysende forening

Foreninger, der ikke er underlagt folkeoplysningsloven, kan selv bestemme, hvordan foreningen skal defineres og forvaltes. 

Siden er sidst opdateret 20. maj 2022