Temamøder på det folkeoplysende område

Deltag i temamøder med Kultur- og Fritidsudvalget og vær med til at præge idræts- og fritidslivet i kommunen

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en reorganisering af samarbejdet på det folkeoplysende område, hvilket betyder mere direkte dialog og en tættere kontakt mellem politikere, foreningsliv og alle andre, som dyrker idræt og det aktive liv i fritiden i Slagelse Kommune.

Som led i den nye organisering bliver der afholdt flere årlige temamøder, hvor du har mulighed for at deltage og blive klogere på et udvalgt tema og komme i dialog med politikerne.

1. temamøde i 2019

Årets første temamøde finder sted den 5. marts 2019 kl. 17.30-20.00 på Skælskør Skole, Gammelgade 10, 4230 Skælskør.

Til dette temamøde sætter vi "Naturen som idrætsfacilitet" på dagsordenen.

Det sker dels gennem et inspirerende oplæg i plenum og 2 spændende og lærerige workshops efterfølgende. De 2 workshops vil være dialogbaserede.

Målet med temamødet er at få kastet lys over outdoor-muligheder og tendenser i både national og lokal kontekst og give os alle relevant viden og inspiration samt konkrete forslag til fremtidige tiltag.

Program for temamødet

 • 17.30-17.50 

Indledning ved formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

 • 17.50-18.35

Oplæg i plenum ved Casper Lindemann fra DIF. Casper vil med udgangspunkt i en ny DIF-rapport om muligheder for outdoor-idræt fortælle, hvorfor idrætten skal interessere sig for natur og miljø, og hvordan naturforvaltning kan have betydning for idrætten.

 • 18.45-19.45

Mulighed for at deltage i en af to nedenstående workshops:

 • Casper Lindemann (konsulent i DIF):
  ”Potentialer og udfordringer for outdoor-idræt i Slagelse Kommune” Med udgangspunkt i kommunekort og DIF-rapport identificeres områder i kommunen med potentiale for forskellige outdoor-idrætter, og der opstilles udfordringer og behov for de enkelte områder ift. fx økonomi, frivillighed, evt. faciliteter, arealer og formidling

 • Torben Hjelm (programleder i kommunens Udviklingsafdeling):”
  "Udvikling af vandsportsaktiviteter i Halsskov Færgehavn”
  En inddragende workshop om den videre udvikling af vandsportsaktiviteterne i Halsskov Færgehavn frem mod et vandsportscenter: Hvilke aktiviteter skal der være? Hvordan skal faciliteterne indrettes? Borgernes bidrag og idéer skal på banen.

 • 19.50-20.00

Afrunding i plenum ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilmelding

Tilmelding og valg af workshop sker via den røde selvbetjeningsboks her på siden senest torsdag den 28. februar kl. 12.00.

Alle er meget velkomne til at deltage. Hver forening, organisation, gruppe eller institution kan deltage med op til 3 personer.

Der vil blive serveret et let traktement i løbet af temamødet.

Øvrige temamøder i 2019

Der vil i 2019 også blive afholdt dialogmøder på følgende datoer:

 • Tirsdag den 4. juni kl. 17.30 i Antvorskovhallen
 • Tirsdag den 3. september kl. 17.30 i Korsør Kulturhus
 • Tirsdag den 3. december kl. 17.30 på Ny tribune i Harboe Arena Slagelse.

Mere info om tema og program for møderne følger. Men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Tidligere temamøder
Siden er sidst opdateret 6. marts 2019