Temamøder på det folkeoplysende område

Deltag i temamøder med Kultur- og Fritidsudvalget og vær med til at præge idræts- og fritidslivet i kommunen

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en reorganisering af samarbejdet på det folkeoplysende område, hvilket betyder mere direkte dialog og en tættere kontakt mellem politikere, foreningsliv og alle andre, som dyrker idræt og det aktive liv i fritiden i Slagelse Kommune.

Som led i den nye organisering bliver der afholdt fire årlige temamøder, hvor du har mulighed for at deltage og blive klogere på et udvalgt tema og komme i dialog med politikerne.

Nedenfor kan du finde info om de allerede afholdte temamøder. 

Virtuelt temamøde den 14. april

Næste temamøde på det folkeoplysende område bliver afholdt onsdag den 14. april 2021 kl. 18.30-20-00, og temaet er opstart af foreningslivet efter Corona. 

Til temamødet bliver der sat fokus på:

  • Hvordan giver man nye og gamle medlemmer den bedste velkomst efter Corona?
  • Hvordan kan bestyrelsen klargøre foreningen til den bedst mulige opstart efter Corona?
  • Hvad betyder medlemmernes mentale velbefindende for foreningens fremgang?
  • Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på den mentale sundhed efter opstarten?

Program

Kl. 18.30: Introduktion til de virtuelle rammer, ved tovholdere fra Kultur- og Fritidsafdelingen. 

Kl. 18.35: Velkomst og indledning, ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (A).

Kl. 18.50: Den gode velkomst - hvordan forbereder man sig som kultur- eller fritidsforening bedst til opstarten efter Corona? Ved Steen Ulrik Hansen, foreningskonsulent fra DGI Midt- og Vestsjælland.

Kl. 19.15: Hvordan understøttes kultur- og fritidsforeningernes genstart? Ved næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, Britta Huntley (A).

Kl. 19.20: ABC for mental sundhed - Hvordan bidrager kultur- og fritidsfællesskaber til mental sundhed? Ved Pernille Vibe, chefkonsulent i Slagelse Kommune.

Kl. 19.55: Afrunding, ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (A).

Kl. 20.00: Tak for i aften. 

Deltag i mødet

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i temamødet. Og tilmelding er ikke nødvendig. 

Temamødet foregår virtuelt via Webex, og det kan tilgås via platforme som fx bærbar computer, tablet og mobiltelefon. 

Mødenummer: 18 10 90 90 37

Kodeord: ZMxf3yjfh23

Tidligere temamøder
Siden er sidst opdateret 24. marts 2021