Temamøder på det folkeoplysende område

Deltag i temamøder med Kultur- og Fritidsudvalget og vær med til at præge idræts- og fritidslivet i kommunen

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en reorganisering af samarbejdet på det folkeoplysende område, hvilket betyder mere direkte dialog og en tættere kontakt mellem politikere, foreningsliv og alle andre, som dyrker idræt og det aktive liv i fritiden i Slagelse Kommune.

Som led i den nye organisering bliver der afholdt fire årlige temamøder, hvor du har mulighed for at deltage og blive klogere på et udvalgt tema og komme i dialog med politikerne.

3. temamøde i 2019: FN's Verdensmål

Årets tredje temamøde finder sted den 3. september 2019 kl. 17.30-20.30 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør. .

Til dette temamøde sætter vi fokus på FN's Verdensmål, og hvilke af disse vi kan arbejde med på idræts- og fritidsområdet og hvordan?

Det sker dels gennem flere inspirerende og lærerige oplæg i plenum og en efterfølgende paneldebat. Og der vil være rig mulighed for både at blive klogere og komme med input til temaet.

Program for temamødet

17.30-17.40 

Indledning ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (A)

17.40-17.45

Henrik Brandt (stifter af Idrættens Konsulenthus) byder velkommen.

17.45-18.05

Mette Lücke Pedersen (miljøplanlægger/projektleder i Slagelse Kommune) giver en kort præsentation af FN's Verdensmål.

18.05-18.30

Lokalt indspark

18.30-18.45

Der serveres et let traktement (sandwich og vand)

18.45-19.15

Oplæg v. Bjarne Ibsen (professor og centerleder på Syddansk Universitet).

Med udgangspunkt i de 17 verdensmål giver Bjarne Ibsen et perspektiv på idrætssektoren, bæredygtighed og de vigtigste trends i de kommende år. 

19.15-19.45

Oplæg v. Dorthe O. Andersen (PA-konsulent i Danmarks Idrætsforbund)

Hvad gør vi allerede? Og hvad kan vi gøre mere?

19.45-20.30

Paneldebat med Henrik Brandt som moderator og med bl.a. Bjarne Ibsen (professor og centerleder på SDU), Dorthe O. Andersen (PA-konsulent i DIF), Jørgen Grüner (formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget) og en lokal forening som deltagere. 

20.30

Afrunding ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (A).

Tilmelding

Tilmelding sker via den røde selvbetjeningsboks her på siden senest torsdag den 29. august 2019 kl. 12.00.

Alle er meget velkomne til at deltage. Hver forening, organisation, gruppe eller institution kan deltage med op til 3 personer.

Øvrige temamøder i 2019

Der vil i 2019 også blive afholdt temamøde tirsdag den 3. december kl. 17.30 på Ny Tribune i Harboe Arena Slagelse.

Mere info om tema og program for mødet følger. Men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Tidligere temamøder
Siden er sidst opdateret 13. august 2019