Temamøder på det folkeoplysende område

Deltag i temamøder med Kultur- og Fritidsudvalget og vær med til at præge idræts- og fritidslivet i kommunen

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en reorganisering af samarbejdet på det folkeoplysende område, hvilket betyder mere direkte dialog og en tættere kontakt mellem politikere, foreningsliv og alle andre, som dyrker idræt og det aktive liv i fritiden i Slagelse Kommune.

Som led i den nye organisering bliver der afholdt flere årlige temamøder, hvor du har mulighed for at deltage og blive klogere på et udvalgt tema og komme i dialog med politikerne.

2. temamøde i 2019

Årets andet temamøde finder sted den 4. juni 2019 kl. 17.30-20.00 i Spar Nord Arena Slagelse, Sejerøvej 1, 4200 Skælskør.

Til dette temamøde sætter vi fokus på, hvordan vi kan få flere aktive 25+årige?

Det sker dels gennem et inspirerende oplæg i plenum og efterfølgende Open Space, hvor du vil komme til at besøge forskellige stationer, hvor der vil være mulighed for dialog med forskellige aktører.

Program for temamødet

17.30-17.45 

Indledning ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget

17.45-18.45

Malene Thøgersen (analytiker og ph.d. hos Videncenter for Folkeoplysning) holder oplæg i plenum, der vil omhandle: 

Voksnes fritidsdeltagelse – med aftenskoleområdet som case

Hvor idrætsforeninger og børne- og ungeforeninger er de helt primære arenaer for børn og unges fritidsliv, er voksnes fritidsdeltagelse i højere grad spredt på forskellige arenaer.

Aftenskolerne er en af de aktører, der rammer de voksne deltagere. Med udgangspunkt i en række undersøgelser på aftenskoleområdet sætter oplægget fokus på aftenskolernes kursister, aktiviteter, roller og potentialer – med supplerende perspektiver til bredere undersøgelser af voksnes fritidsvaner.

18.45-19.00

Der serveres et let traktement (sandwich og vand)

19.00-19.45

Open Space i plenum, hvor du på skift besøger forskellige stationer og dermed kan få info om/komme i dialog med aktører som fx:

  • Recovery Bulls - et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed, og som tror på, at man gennem idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos udsatte. Formålet er at sætte en idrætsbevægelse i gang hos dem, som reelt ikke har adgang til eksisterende idrætsfællesskaber.

  • CPUS (Center for Psykosocial Udvikling Slagelse) - arbejder for at skabe aktiviteter med og for voksne borgere med primært psykosociale udfordringer, så også de kan få en aktiv fritid. 

19.45.20.00

Afrunding i plenum ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilmelding

Tilmelding sker via den røde selvbetjeningsboks her på siden senest torsdag den 30. maj kl. 12.00.

Alle er meget velkomne til at deltage. Hver forening, organisation, gruppe eller institution kan deltage med op til 3 personer.

Øvrige temamøder i 2019

Der vil i 2019 også blive afholdt dialogmøder på følgende datoer:

  • Tirsdag den 3. september kl. 17.30 i Korsør Kulturhus
  • Tirsdag den 3. december kl. 17.30 på Ny tribune i Harboe Arena Slagelse.

Mere info om tema og program for møderne følger. Men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Tidligere temamøder
Siden er sidst opdateret 10. maj 2019