Temamøde - Hvordan får vi flere aktive 25+årige

Til årets andet temamøde i 2019 blev deltagerne klogere på, hvordan vi kan få flere aktive 25+årige i Slagelse Kommune.

Til dette temamøde blev der sat fokus på, hvordan vi kan få flere aktive 25+årige i Slagelse Kommune?

Det skete gennem et inspirerende oplæg i plenum ved Malene Thøgersen (analytiker og ph.d. hos Videncenter for Folkeoplysning).

Malenes oplæg omhandlede voksnes fritidsdeltagelse – med aftenskoleområdet som case

Hvor idrætsforeninger og børne- og ungeforeninger er de helt primære arenaer for børn og unges fritidsliv, er voksnes fritidsdeltagelse i højere grad spredt på forskellige arenaer.

Aftenskolerne er en af de aktører, der rammer de voksne deltagere. Med udgangspunkt i en række undersøgelser på aftenskoleområdet satte oplægget fokus på aftenskolernes kursister, aktiviteter, roller og potentialer – med supplerende perspektiver til bredere undersøgelser af voksnes fritidsvaner.

Siden er sidst opdateret 16. juli 2019