Temamøde om frivillighed

Bliv opdateret på, hvad der skete til det store dialogmøde om Frivillighed

Til dette dialogmøde blev temaet "Frivillighed sat på dagsordenen. Det skete dels gennem et inspirerende oplæg i plenum ved Erik Friis fra Spejderne samt 3 spændende og lærerige workshops efterfølgende.

Nedenfor kan du finde slides fra både oplægget i plenum og de efterfølgende workshops.

Præsentation af handlinger

På mødet blev de politisk vedtagne handlinger for Livet i og omring hallerne desuden præsenteret.

Disse handlinger udspringer bl.a. af de input, som fremkom til det pågældende tema på dialogmødet i september 2018.

Siden er sidst opdateret 7. februar 2019