Tilskudsmodtagere

Kommunen har pligt til at offentliggøre tilskudsmodtagere, og du har mulighed for at få indblik i, hvem der modtager tilskud/får anvist faciliteter.

Ifølge Folkeoplysningsloven er Slagelse Kommune forpligtet til at offentliggøre en liste over foreninger i kommunen, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler/anlæg/baner til rådighed i henhold til loven.

Listen viser derfor, hvilke foreninger i Slagelse Kommune der modtager mindst ét af følgende tilskud: Medlemstilskud, lokaletilskud, undervisningstilskud, tilskud fra Udviklingspuljen, eller som får stillet kommunale faciliteter til rådighed.

Foreningerne kan endvidere modtage andre kommunale tilskud, men disse er ikke omfattet af Folkeoplysningsloven og dermed heller ikke af listen.

Se tilskudsmodtagere

Siden er sidst opdateret 30. august 2022