Fundraising

Få gode tips til fondsansøgninger samt til hvor du kan finde en overskuelig oversigt over relevante fonde og puljer.

Slagelse Kommune ønsker at understøtte foreningernes fundraising-aktiviteter, således at de i endnu højere grad udnytter mulighederne for at søge om og få tildelt midler fra fonde til deres mange spændende og relevante projekter.

Det gør vi bl.a. ved at give foreningerne adgang til en overskuelig og opdateret oversigt over de mange fonde og puljer, der støtter gode formål inden for bl.a. idræt, fritid og kultur, samt ved at give foreningerne vejledning i projektbeskrivelser samt tips til ansøgninger.

Fonde.dk

Slagelse Kommune har købt adgang til fonde.dk, der er Danmarks største online fondsdatabase. Siden indeholder forskellige værktøjer, der kan målrette og effektivisere fundraisingen og giver jer overblik over relevante puljer.

Alle foreninger i Slagelse Kommune kan helt gratis oprette op til tre brugere.

Fondsoversigt

I kan også finde inspiration i den fondsoversigt, som Slagelse Kommune har udarbejdet. Her kan I se et uddrag af de fonde, der støtter projekter inden for især kulturområdet, men også inden for idræt og fritid.

Guide til projektbeskrivelse

Når I skal i gang med at søge om tilskud fra fonde, er jeres projektbeskrivelse meget vigtig. Den kan nemlig betragtes som projektets salgstale. Det er i projektbeskrivelsen, at I fremlægger projektets generelle formål og ikke mindst jeres motivation for at lave det.

Tips til jeres ansøgning

Vi har samlet 10 tips til ansøgninger til foreninger, der gerne vil optimere deres muligheder for at opnå tilskud fra fonde.

Her er både tips til, hvornår I skal kontakte fonden, hvordan I skriver en stærk motivation, hvordan I opstiller et budget, hvor lang ansøgning, projektbeskrivelse og budget skal være, hvilket sprog I skal skrive i osv.