Forslag til facilitetsplan

Slagelse Kommune inviterer alle foreninger, borgere mv. til at komme med input til forslag til ny facilitetsplan for kommunens idrætsliv.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. april besluttet at sende forslag til facilitetsplan i høring.  

Hvad skal planen bruges til

Facilitetsplanen skal overskueliggøre de behov og tiltag, som er nødvendige for at kunne følge med tidens udvikling inden for idrætslivet.

Facilitetsplanen skal bruges som et dialogværktøj for politikere til borgere i Slagelse Kommune.

Planen skal også bruges til at skabe dialog mellem kommunen og foreningslivet samt de selvorganiserede brugere af kommunens idrætsfaciliteter.

Den skal samtidig bruges som et arbejdsværktøj af medarbejdere internt i kommunen, for eksempel til at prioritere indkomne ansøgninger fra foreninger eller andre brugere i forhold til renovering, modernisering og nyetablering af faciliteter.     

Planen skal være med til at sikre en større fleksibilitet, større kapacitetsudnyttelse og en mere flerfunktionel anvendelse af de eksisterende faciliteter gennem en målrettet plan for renovering, drift og større kapacitetsudnyttelse.

Planen har til formål at præsentere forskellige anbefalinger i form af indsatser for de forskellige facilitetsområder. Målgruppen er både de organiserede og selvorganiserede udøvere og vil omhandle de traditionelle idrætsfaciliteter og dem i naturen og gaderummet.

Hvordan er planen blevet til

Facilitetsplanen tager sit udgangspunkt i idrætspolitikken og er blevet til på baggrund af erfaringsudveksling på tre forskellige workshops, der blev faciliteret af Danmarks Idræts Forbund. Her deltog interne fagpersoner i kommunen og medlemmer fra Slagelse Idræts Råd.

Høringsmateriale

Kom med input til planen

Bemærkninger, kommentarer, input, indvendinger og spørgsmål skal inden fristens udløb sendes til

Høringsfrist den 12. maj 2019

Annonceret 12. april 2019.

Siden er sidst opdateret 15. april 2019